La sekvaj ŝanĝoj estis faritaj en la versio 2.1 de Lingvoilo en Esperanto (nur por la xml-reguloj)
NOVA REGULOamindo → amindeco, ktp
trovas eraron en:Ridindo ne mortigas.
NOVA REGULOapostrofo
trovas eraron en:L'espero.
trovas eraron en:Dank'al vi, mi sukcesis.
trovas eraron en:Neni' okazis.
trovas eraron en:Mi havas un' fraton.
NOVA REGULOdekdu → dek du, ktp
trovas eraron en:Mi baldaŭ havos dudekok jarojn.
trovas eraron en:Tio daŭros centdudek jaroj.
trovas eraron en:Li naskiĝis en la jaro dumil.
NOVA REGULOdudek da ovoj → dudek ovoj
trovas eraron en:Mi aĉetis dudek da ovoj.
NOVA REGULOgedziĝi, edziniĝi, edziĝi
trovas eraron en:Kiam ili edziĝis?
trovas eraron en:Kiam ili edziniĝis?
trovas eraron en:Ili ĵus edziĝis?
trovas eraron en:Ŝi edziĝis kun li.
trovas eraron en:Li edziniĝis kun ŝi.
NOVA REGULOglason da la vino → glason de la vino
trovas eraron en:Donu al mi glaseton da la vino.
NOVA REGULOkirurgisto → kirurgo (ktp)
trovas eraron en:Li estas fama kirurgisto.
trovas eraron en:Li estas fama aktoristo.
NOVA REGULOmatro → patrino
trovas eraron en:Ŝia matro forpasis.
NOVA REGULOmi raziĝis → mi razis min
trovas eraron en:Mi laviĝis ĉi-matene.
trovas eraron en:Ĉu Mary laviĝis?
trovas eraron en:Mi ĵus laviĝis ĉi-matene.
trovas eraron en:Mi ankoraŭ ne laviĝis ĉi-matene.
NOVA REGULOmultekara → multekosta
trovas eraron en:Tiuj aŭtoj estas multekaraj.
NOVA REGULOpreferi al/ol
trovas eraron en:Mi preferas ludi al studi.
trovas eraron en:Mi preferas esti mortigita de ili, al esti pinĉata de la anasoj.
NOVA REGULOriĉa da → riĉa de
trovas eraron en:La ĉambro estas plena da homoj.
NOVA REGULOscii → koni
trovas eraron en:Ĉu vi scias iun ĉi tie?
trovas eraron en:Ĉu vi scias mian patrinon?
trovas eraron en:Li ne konas legi.
trovas eraron en:Li konas la matematikon.
trovas eraron en:Li konas, ke li forpasis.
NOVA REGULOsemi → duon
trovas eraron en:Tio estas semicirklo.
NOVA REGULOvitrero → vitropeco
trovas eraron en:Mi vundis al mi la fingron per vitrero.
PLIBONIGITA REGULOarkaismo
trovas eraron en:Ili faris abatison.
trovas eraron en:Jen fiberoj.
ne trovas eraron en:Ili faris arbobaraĵon.
ne trovas eraron en:Jen ondatroj.
ne trovas eraron en:Li volas fariĝi fajrobrigadisto.
ne trovas eraron en:La renkontiĝo okazas en Bretonio.
PLIBONIGITA REGULOmi eblas (mi povas)
trovas eraron en:Mi ne eblas legi.
ne trovas eraron en:Ĝi ne eblas en ordinara Angla lingvo.
FORIGITA REGULOkoni