Następujące zmiany wprowadzono dla języka polskiego w wersji 2.1 programu LanguageTool (tylko reguły XML):
NOWA REGUŁA„do wodzenia” (do widzenia)
znajduje błąd w:Do wodzenia!
NOWA REGUŁA„szczętem” (ze szczętem)
znajduje błąd w:Zgłupiałeś szczętem!
NOWA REGUŁA„szczętu” (do szczętu)
znajduje błąd w:Zgłupiałeś szczętu!
NOWA REGUŁA„trymiga” (w trymiga)
znajduje błąd w:Zróbmy to trymiga.
NOWA REGUŁA„wespół” (wespół z)
znajduje błąd w:Zróbmy to wespół kimś.
znajduje błąd w:Zróbmy to wespół zespół.
znajduje błąd w:Zróbmy to wespół w radnymi.
NOWA REGUŁA„wiodący” (przodujący)
znajduje błąd w:Tematem wiodącym tej książki jest mądrość premiera.
ULEPSZONA REGUŁABrak przecinka przed „jeśli”, „jeżeli”, „gdyby” itd.
nie znajduje błędu w:Jednakże jeśli idzie o ceny zaopatrzeniowe, to można spodziewać się zmian.
ULEPSZONA REGUŁABrak przecinka przed „kto” i „co”
znajduje błąd w:Mówią dzisiejszymi zwrotami, jeśli wszystko co ich otacza, określi się nazwami, które dziś...
ULEPSZONA REGUŁAPisownia skrótów z kropką („np.”, „inż.”)
znajduje błąd w:Na początku XVII w chłopi byli warstwą uciskaną.
nie znajduje błędu w:Działo się to w XVII w.
nie znajduje błędu w:To środowisko, które widzi użytkownik i w którym pracuje.
ULEPSZONA REGUŁAPrzyimki z nieodpowiednimi przypadkami
znajduje błąd w:To było 1 godzina temu.
nie znajduje błędu w:Było tak od tysiąc dziewięćset ósmego roku.
nie znajduje błędu w:Oprócz pięćdziesięciu jeden wolnych miast Niemcy liczą w tym czasie ponad osiemdziesiąt terytoriów.
nie znajduje błędu w:Kraj nasz ciągle atakują z zewnątrz ośrodki propagandowe imperialistycznej dywersji politycznej.
nie znajduje błędu w:Niejeden działacz bał się występować przeciw krzywdzie indywidualnej.
nie znajduje błędu w:Pisze się o literaturze jako kolekcji nazwisk.
nie znajduje błędu w:Określenie jej jako publicystyki ideologicznej jest słuszne.
nie znajduje błędu w:Bo luka między teorią społeczną a praktyką jest spora - ta nadzieja okazała się płonna...
nie znajduje błędu w:Pisze się o literaturze.
nie znajduje błędu w:To było godzinę temu.
ULEPSZONA REGUŁARozłączna pisownia „nie” z rzeczownikami i przymiotnikami
znajduje błąd w:To człowiek nie palący.
znajduje błąd w:Prosimy nie palących o interwencje.
ULEPSZONA REGUŁAZbędny przecinek między podmiotem a orzeczeniem
znajduje błąd w:Kennedy, przybył na lotnisko.
ULEPSZONA REGUŁAczasowniki zwrotne bez „się”
nie znajduje błędu w:Aktom brutalnym towarzyszą akty wielkoduszności.
ULEPSZONA REGUŁA„pokarz” (pokaż)
znajduje błąd w:Dziś pokarzę, że w okularach można ładnie wyglądać.
nie znajduje błędu w:Dziś pokażę, że w okularach można ładnie wyglądać.
USUNIĘTA REGUŁA„przepatrzeć” (przepatrzyć)