La sekvaj ŝanĝoj estis faritaj en la versio 2.2 de Lingvoilo en Esperanto (nur por la xml-reguloj)
NOVA REGULONova-Zelando → Nov-Zelando
trovas eraron en:Mi loĝas en Nova-Zelando.
NOVA REGULOkomplika → malsimpla
trovas eraron en:Li donis komplikan respondon.
trovas eraron en:Li donis malkomplikan respondon.
NOVA REGULOkorekta → senerara
trovas eraron en:La teksto estas korekta.
trovas eraron en:Li donis korektan respondon.
trovas eraron en:Via prononco estas tute korekta.
trovas eraron en:Li donis malkorektan respondon.
PLIBONIGITA REGULOankcento kaj akĉento
ne trovas eraron en:La vorto havas akcenton sur la antaŭlasta silabo.
PLIBONIGITA REGULOmankanta akuzativo
ne trovas eraron en:Ni havis maltro por manĝi.