Els canvis següents s'han fet per a la versió 2.3 en català de LanguageTool (només regles xml):
REGLA NOVA'en' redundant: adonar-se'n de/que
troba error en:Se'n va adonar de l'error.
troba error en:Se n'adonà que era un error.
REGLA NOVA(*a) contra rellotge
troba error en:Treballen a contrarellotge
troba error en:Treballen a contra rellotge.
REGLA NOVA*a pit / a la valenta
troba error en:S'ho prengué a pit.
REGLA NOVA*a/per poc que
troba error en:A poc que s'esforce ho aconseguirà.
REGLA NOVA*ben intencionat/benintencionat
troba error en:Una persona molt mal intencionada
REGLA NOVA*com a / com
troba error en:Són persones com a ara en Joan.
REGLA NOVA*coneixo/conec
troba error en:Ho desconeixo.
REGLA NOVA*culé/culer
troba error en:Són seguidors culés.
REGLA NOVA*degut a que
troba error en:degut a que
REGLA NOVA*dret a llei/dreta llei
troba error en:No li correspon a dret a llei
REGLA NOVA*el més aviat possible/al més aviat possible
troba error en:Cal que vinguis el més aviat possible.
REGLA NOVA*es/és brossa
troba error en:Comprova si l'entrada de correu es brossa.
REGLA NOVA*esta/està fent
troba error en:Esta escrivint la carta.
REGLA NOVA*fer la vista grossa/fer els ulls grossos
troba error en:No facis la vista grossa
REGLA NOVA*grau/greu
troba error en:Va ser especialment grau.
troba error en:No va ser tan grau.
troba error en:Va ser molt grau.
troba error en:És molt més grau.
REGLA NOVA*hores d'ara/a hores d'ara
troba error en:I hores d'ara què?
REGLA NOVA*li esta/li està
troba error en:Li esta agraït.
REGLA NOVA*número prim/nombre primer
troba error en:números prims
REGLA NOVA*pel general/en general
troba error en:Pel general són una farsa.
REGLA NOVA*por a les alçades/por a les altures
troba error en:Tinc por a les alçades
REGLA NOVA*pues/doncs
troba error en:i la teologia, pues a ningú se li oculta
REGLA NOVA*retràs/retard
troba error en:Retràs en l'assignació de farmàcies.
REGLA NOVA*retés/retingut
troba error en:Hi va ser retés 3 mesos.
REGLA NOVA*reventa/revenda/rebenta
troba error en:La reventa d'entrades
REGLA NOVA*reventar/rebentar
troba error en:Si reventessis de menjar tant.
REGLA NOVA*s'esta/s'està
troba error en:N'esta fins al capdamunt.
REGLA NOVA*sóc/són boniques
troba error en:Sóc capaços de tot.
troba error en:Sóc els millors.
REGLA NOVA*un i altre cas/tots dos casos
troba error en:un i altre bàndol
troba error en:una i altra banda
troba error en:l'un i l'altre bàndol
troba error en:l'una i l'altra banda
REGLA NOVA*ve ser/va ser/ve a ser
troba error en:Qui ho va fer ve ser Löscher.
REGLA NOVAEvita vocabulari balear: novia, galleta
troba error en:novia
troba error en:novies
troba error en:galletes
REGLA NOVAMajúscula després d'interrogant
troba error en:¿Vols dir? i què més?
REGLA NOVAa *horabaixa/hora baixa
troba error en:Avui a horabaixa
REGLA NOVAa *mitjan termini
troba error en:a mitjan termini
REGLA NOVAa la seva *volta/tornada a/de
troba error en:A la seva volta a casa.
REGLA NOVAa la seva vegada
troba error en:a la seva vegada
REGLA NOVAa la seva volta
troba error en:A la seva volta s'instal·là al Born.
REGLA NOVAa llarg de
troba error en:A llarg del temps.
REGLA NOVAa mida que/a mesura que
troba error en:A mida que aneu eixint, pagueu.
REGLA NOVAal por menor
troba error en:al por menor
REGLA NOVAal/als 34 anys
troba error en:Va morir al 84 anys.
REGLA NOVAanar *en/amb compte
troba error en:Sempre anaven en compte
REGLA NOVAanys sense punt: *1.950
troba error en:Ell és de l'any 1.989.
REGLA NOVAapretar
troba error en:No apretis el botó.
REGLA NOVAapretar a córrer
troba error en:Llavors apreta a córrer.
REGLA NOVAaveria/avaria
troba error en:Una greu averia en el cotxe.
REGLA NOVAbarrica
troba error en:Dues barriques.
REGLA NOVAcarcamal
troba error en:Quin carcamal!
REGLA NOVAcarcamals
troba error en:Quins carcamals!
REGLA NOVAcego
troba error en:Un home cego
REGLA NOVAcircuït/circuit
troba error en:Van construir-hi dos circuïts.
troba error en:Hi han fet un circuït.
REGLA NOVAcloaca/claveguera
troba error en:Les cloaques de la ciutat.
REGLA NOVAcobro/cobrament
troba error en:No s'han produït els cobros.
troba error en:No s'ha fet el cobro.
REGLA NOVAcol·laborar *a què
troba error en:Això col·labora a què millorem.
REGLA NOVAconjunció *y/i
troba error en:França y Itàlia.
troba error en:¿Y quan tornaràs?
REGLA NOVAconseqüentment/consegüentment
troba error en:Conseqüentment, cal aprovar-ho.
REGLA NOVAconsistir *en què
troba error en:Això consisteix en què
REGLA NOVAcontrario sensu
troba error en:contrario sensu
REGLA NOVAcoqueto
troba error en:Molt coqueto
REGLA NOVAde *bòlid/bòlit
troba error en:He anat tota la setmana de bòlid.
REGLA NOVAde marres
troba error en:El tema de marres
REGLA NOVAdebò
troba error en:Va debò.
REGLA NOVAdesgarbat
troba error en:Són desgarbades.
REGLA NOVAdespreci
troba error en:Quin despreci.
REGLA NOVAdespreciable
troba error en:Una quantiat despreciable.
REGLA NOVAdespreciar
troba error en:No el despreciïs.
troba error en:Es van sentir despreciats.
REGLA NOVAdiner/diners
troba error en:No tinc diner.
REGLA NOVAdon/senyor/en
troba error en:Don Jaume
REGLA NOVAdos dit/dits
troba error en:Dos dit de front
REGLA NOVAel millor *hagués estat
troba error en:El millor hagués estat això.
REGLA NOVAels (infinitiu)
troba error en:els transitar
REGLA NOVAenconar
troba error en:S'enconen els problemes.
troba error en:Els problemes s'enconen.
REGLA NOVAenseguida
troba error en:Vine en seguida
troba error en:Vine enseguida
REGLA NOVAes cau
troba error en:Sempre és cau en el mateix error.
REGLA NOVAespiral (nom femení)
troba error en:Un espiral de violència.
troba error en:Quins espirals de violència.
REGLA NOVAestar d'acord *en què
troba error en:Sempre estaven d'acord en què ho podrien fer
REGLA NOVAexercit/exèrcit
troba error en:No volen tenir exercit propi.
REGLA NOVAexitós
troba error en:Una pel·lícula exitosa
REGLA NOVAextradiu/extradeix
troba error en:La policia extradiu un mafiós italià.
REGLA NOVAfrissar/frisar
troba error en:Estaven frissoses.
troba error en:Frissaven per anar-se'n.
REGLA NOVAgaire bé/gairebé
troba error en:L'antimatèria és gaire bé absent en l'univers.
REGLA NOVAgarbo
troba error en:Quin garbo que té.
REGLA NOVAgarbós
troba error en:Són garboses.
REGLA NOVAgracia/gràcia
troba error en:Gracies de nou i adéu.
troba error en:No saps la gracia que em fa.
REGLA NOVAimpar
troba error en:Són impars.
REGLA NOVAincloent/incloent-hi
troba error en:, incloent les despeses
REGLA NOVAla gran pantalla/la pantalla gran
troba error en:Ho veurem a la gran pantalla.
REGLA NOVAle'n
troba error en:le'n
REGLA NOVAlelo, lero, alelat
troba error en:Són unes leles.
troba error en:Estan alelats.
REGLA NOVAmal/malament
troba error en:No m'agrada parlar mal d'ell.
REGLA NOVAmanualitat
troba error en:Li agrada fer manualitats.
REGLA NOVAmediar
troba error en:El president hi va mediar
REGLA NOVAmenjar-se un marró
troba error en:Sempre li toca menjar-se el marró.
REGLA NOVAmenys mal
troba error en:Menys mal que has vingut.
REGLA NOVAmerèixer la pena
troba error en:No mereix la pena.
troba error en:No mereixerà la pena.
REGLA NOVAmolt de/molta
troba error en:Tenia molt de sort.
REGLA NOVAmots no separats: *súper heroi/*súper-heroi/superheroi
troba error en:Aquells poca-vergonyes
troba error en:Aquells poca vergonyes
troba error en:a coll-i-be
troba error en:Les col-i-flors del president
troba error en:El vetes-i-fils.
troba error en:Posa'm tres gin-tònics
troba error en:Compra'm figa-flors.
troba error en:Compra'm figa flors.
troba error en:La compra-venda de vehicles.
troba error en:La compra venda de vehicles.
troba error en:mitjans àudio-visuals
troba error en:Tres súper herois.
troba error en:Tres súper-herois.
REGLA NOVAmots sense guionets: *vist-i-plau,...
troba error en:Aquell poca-vergonya
troba error en:El vist-i-plau del president
REGLA NOVAno hi ha esperança *alguna/cap esperança
troba error en:No n'hi ha evidència alguna.
troba error en:No hi ha llibre algun que ho aclarisca.
REGLA NOVApagar el pato
troba error en:Al final pagarà ell el pato.
REGLA NOVApodar/poder, volar/voler
troba error en:No li ho va podar donar
troba error en:No va volar-li donar aquest gust.
REGLA NOVApou/prou
troba error en:N'hi va haver pou amb això.
REGLA NOVAprefixos sense guionet: *vice-president
troba error en:Del meu bes-nét.
REGLA NOVApresencia
troba error en:En presencia del Senyor.
REGLA NOVAprestat
troba error en:Demanaren prestat
troba error en:que van poder haver pres prestat dels ibers.
troba error en:Agafaren molts diners prestats.
REGLA NOVAquantiós
troba error en:Una quantiosa presènica d'autoritats.
REGLA NOVArabet
troba error en:Els rabets.
REGLA NOVArabo
troba error en:No alcen un gat pel rabo.
REGLA NOVArecomposar
troba error en:¿Recomposaran l'acord?
REGLA NOVAreemprendre
troba error en:Si reemprenguessis la iniciativa.
REGLA NOVAremediar
troba error en:Si no ho remedia ningú.
REGLA NOVArenta/renda
troba error en:La renta pagada
REGLA NOVArepondre
troba error en:I la repondran?
REGLA NOVArodalies/rodalia
troba error en:Per la ciutat i les seves rodalies.
REGLA NOVArosos
troba error en:rosos
REGLA NOVAsaltejar / saltar
troba error en:Cal que saltegeu les mongetes.
troba error en:M'agraden les mongetes saltejades.
REGLA NOVAsimplesa
troba error en:Va actuar amb simplesa.
REGLA NOVAsolapament
troba error en:Cal evitar-ne el solapament.
REGLA NOVAsolapar
troba error en:Els programes se solapen.
REGLA NOVAtenir *amb/en compte
troba error en:Tingueu sempre amb compte
REGLA NOVAtitella
troba error en:El consideraven una titella.
troba error en:Els consideraven unes titelles.
REGLA NOVAurbi et *orbe/orbi
troba error en:urbi et orbe
REGLA NOVAvacacional
troba error en:Ciutats vacacionals.
REGLA NOVAvegi's/vegeu
troba error en:Vegi's la bibliografia.
REGLA NOVAvullga
troba error en:Fes-ho com vullgues.
REGLA NOVAxavacaneria, xavacanada, grosseria
troba error en:Són xavacanades.
REGLA NOVAxiringuito
troba error en:Vés al xiringuito.
REGLA NOVAxiringuitos
troba error en:Cal tancar els xiringuitos.
REGLA MILLORADA*'doncs' causal
no troba error en:Algú pot pensar, doncs vaja, ¡quin descobriment!
REGLA MILLORADA*ala ciutat/a la ciutat
troba error en:Definex ela magnitud del quilogram.
troba error en:El problema d ela gestió dels assumptes.
troba error en:Ala Fontana de Trevi.
no troba error en:L'ala Nord de la ciutat.
REGLA MILLORADA*cap el/cap al
troba error en:Tot apunta cap un canvi.
troba error en:Tot apunta cap unes eleccions.
no troba error en:Ací no hi cap un bou
REGLA MILLORADA*com / com a
troba error en:Hi va acudir com representant del sindicat.
troba error en:Els usen com instruments de pressió.
REGLA MILLORADA*las/les
troba error en:Em va agafar las mans.
troba error en:Independentment de qui las haja generades.
no troba error en:Ai las!, em sentia las.
no troba error en:Vaig veure aquell cos las.
no troba error en:El cos li Va quedar completament las.
REGLA MILLORADA*mig/mitjà
troba error en:És el terme mig ponderat.
troba error en:És una persona de mitja edat.
no troba error en:amb un ull mig aclucat
REGLA MILLORADA*molt de por/molta por
troba error en:Tenia molt de son.
REGLA MILLORADA*més bé/més aviat
troba error en:no és per convenciment, sinó més bé per limitacions tècniques.
REGLA MILLORADA*venen/vénen a dir
troba error en:Venen clarament determinats pels resultats
troba error en:Venen determinats a fer-ho.
no troba error en:Venen determinats objectes.
no troba error en:Les venen cuites.
REGLA MILLORADAComprova que hi ha espai deprés de punt.
troba error en:Vine.Com t'agrada?
troba error en:Vine.¿Com t'agrada?
REGLA MILLORADAComprova: passat perifràstic
troba error en:La despesa va augmentat.
troba error en:Vas augmentat massa les despeses.
troba error en:La despesa van augmentat.
no troba error en:Va fet un desastre.
no troba error en:Vaig fet una pena.
no troba error en:Ell ho va preferir així.
REGLA MILLORADAComprova: «tan/tant»
troba error en:No era tant important la quantitat de dividend.
troba error en:Són tant seus que no volen venir.
troba error en:És tant comprensible com inútil.
troba error en:I per tan s'haurà de mantenir l'esforç.
troba error en:Feu-ho tant bé com pugueu.
no troba error en:Són tant seus com meus.
no troba error en:De tant en tant altres qüestions apareixen.
no troba error en:No fa pas tant no ho haurien fet.
no troba error en:Són tan seus com d'ella.
no troba error en:és tan covard com oportunista.
no troba error en:tan substancial com allunyada
no troba error en:hauria estat tan bé com aleshores
no troba error en:Feu-ho tan bé com sapigueu.
REGLA MILLORADAComprovacions del pronom feble 'en'
no troba error en:Tema 23. Superfície artificial al País Valencià
REGLA MILLORADAConcordances adjectiu i nom
troba error en:del rànking de millor ciutats de negocis
no troba error en:se'n van trobar altres de mal formats
no troba error en:en una zona d'alt valor natural i paisatgístic
REGLA MILLORADAConcordances determinant i adjectiu
no troba error en:Els 96 diputats provincials catalans.
REGLA MILLORADAConcordances dubtoses «un de les»
troba error en:Molts de les seves anàlisis.
troba error en:Poques d'aquests animals.
no troba error en:Una de les seves cases.
REGLA MILLORADADues preposicions: a amb
troba error en:Deixem-ho en a una part.
REGLA MILLORADAFalta un element entre verbs: hi ha una cosa *(que) és clara
troba error en:I el cas és Mirabeau va tenir èxit.
no troba error en:–Ja som a França –criden unes veus dins l'autocar.
no troba error en:I el cas és que Mirabeau va tenir èxit.
REGLA MILLORADAFormes incorrectes darrere de verb: *veure-lo, *emporteu-vos-ne
troba error en:Quan podrem tenir-lo-hi?
no troba error en:Quan l'hi podrem tenir?
REGLA MILLORADAHaver sense hac: *eu/feu fet
no troba error en:I pel que fa a mercat únic.
REGLA MILLORADAIncorrecte: «haver-hi que»
troba error en:No hi havia que fer res
troba error en:No hi hauria que fer res
REGLA MILLORADARepetició de dues paraules ('a la a la')
no troba error en:De dos en dos en l'arbre.
REGLA MILLORADARevisa: als tres anys/a tres anys/al cap de tres anys
no troba error en:Fa referència als tres anys que hi va dedicar
no troba error en:Gràcies als cinquanta anys de feina que vam fer.
REGLA MILLORADAa l'actualitat
troba error en:Ni al seu temps ni a l'actualitat.
no troba error en:Que remet a l'actualitat que viu el país.
REGLA MILLORADAal front/al capdavant
troba error en:A ell el van posar al front de l'orquestra.
troba error en:Ha exigit a Fabra un pas al front.
REGLA MILLORADAapostrofació: de, el
no troba error en:El 1900 hi havia 731 h i el 1991 263 h.
REGLA MILLORADAapostrofació: no s'apostrofen d', l', n'
troba error en:3 milions d'€.
troba error en:l'dimoni
troba error en:d'madrilenys
troba error en:l'seu
no troba error en:un total d'11 300 milions de kWh
no troba error en:l'IEC
no troba error en:l'hora
no troba error en:l’statu quo
no troba error en:d’RNA
no troba error en:l’ftalat
no troba error en:De l'L1
REGLA MILLORADAassecar / eixugar
troba error en:Asseca't amb la tovallola.
REGLA MILLORADAconcordances en numerals
troba error en:Les trenta-dos.
troba error en:Aquelles trenta-un dones.
troba error en:Dos empreses.
no troba error en:Les trenta-una.
REGLA MILLORADAconcordança mig/mitja
no troba error en:És mig figa mig raïm.
REGLA MILLORADAcoses *que/a fer
troba error en:No tenen res millor que fer amb els diners.
REGLA MILLORADAde + infinitiu condicional
troba error en:De no tenir-la, l'hauríem de fer aquí.
REGLA MILLORADAdita persona/la dita persona
troba error en:I que dita cessió tinga efectes reals.
no troba error en:La seva mà de dits fins.
REGLA MILLORADAdonar/fer
no troba error en:¿No us en doneu vergonya?
REGLA MILLORADAdos adverbis acabats en -ment
troba error en:És així total o parcialment.
troba error en:Han quedat total o parcialment sota les aigües.
REGLA MILLORADAel *propi/mateix president
troba error en:Ho digué el propi Felber.
no troba error en:Ho digué el mateix president.
REGLA MILLORADAes pot
troba error en:és veu que
no troba error en:es veu que
no troba error en:avui és cau de nombrosos limícoles
REGLA MILLORADAes/és
troba error en:I tot és fa més passador
no troba error en:Comprova si el correu d'entrada és brossa.
REGLA MILLORADAfen/fent
troba error en:I ell ho continua fen.
troba error en:I ell continua fen-me propostes.
no troba error en:Fen l'aire.
REGLA MILLORADAmalgrat (que)
no troba error en:No és probable que (malgrat les circumstàncies) torni a passar.
no troba error en:Ell, malgrat mantenir la calma, restà bocabadat.
no troba error en:malgrat el predomini de barcelonins (ço és de català oriental),
REGLA MILLORADAmes/més
troba error en:A mes de cantar, balla.
troba error en:Per mes que cantis, no plourà.
troba error en:De mes d'un micró.
troba error en:De mes d'11 anys.
troba error en:De mes de 3.000 anys.
no troba error en:El mes dedicat a Àsia.
no troba error en:a més
no troba error en:Hi va dues vegades per mes, cada mes.
REGLA MILLORADAnet/nét
no troba error en:El seu net patrimonial.
REGLA MILLORADAparticipar *a/en
troba error en:Mai no participà a reunions clandestines.
REGLA MILLORADAproper/que ve/vinent
troba error en:En els propers temps
troba error en:En una data propera
REGLA MILLORADAquè/que
troba error en:tot i què no m'interessa
troba error en:Pel què fa a això
REGLA MILLORADArecolzament
troba error en:Sense recolzaments parlamentaris.
REGLA MILLORADAun tant
troba error en:una qüestió un tant complicada.
REGLA MILLORADAverbs no intransitius
troba error en:Pel que concerneix a l'estil.
no troba error en:Afecten al voltant de 300 persones.
no troba error en:No ha afectat a tots igual.
REGLA ESBORRADAEvita les combinacions de pronoms valencianes (li'l, li'ls, li la, li les)
REGLA ESBORRADAExigeix accentuació general (cafè, sotmès, conèixer, tèrbol)
REGLA ESBORRADAExigeix accentuació valenciana (café, sotmés, conéixer, térbol)
REGLA ESBORRADAExigeix els possessius amb u (meua, teua,...)
REGLA ESBORRADAExigeix els possessius amb v (meva, teva,...)
REGLA ESBORRADAExigeix formes verbals balears
REGLA ESBORRADAExigeix formes verbals del català central
REGLA ESBORRADAExigeix formes verbals valencianes
REGLA ESBORRADAExigeix plurals en -jos: desitjos, assajos...
REGLA ESBORRADAExigeix terminacions verbals en -eix
REGLA ESBORRADAExigeix terminacions verbals en -esc
REGLA ESBORRADAExigeix terminacions verbals en -isc
REGLA ESBORRADAExigeix terminacions verbals en -ix
REGLA ESBORRADAcompravenda