Οι ακόλουθες αλλαγές έχουν γίνει για τα ελληνικά στην έκδοση 2.4 του LanguageTool (μόνο κανόνες σε μορφή xml):