La sekvaj ŝanĝoj estis faritaj en la versio 2.4 de Lingvoilo en Esperanto (nur por la xml-reguloj)
NOVA REGULOfinlando → finnlando
trovas eraron en:Post la rusia revolucio de 1905 la finlandanoj sukcesis havigi al si pliajn rajtojn.
PLIBONIGITA REGULOmankanta akuzativo
ne trovas eraron en:Li studis kiamaniere la birdoj flugas.
PLIBONIGITA REGULOtre + o-vorto
ne trovas eraron en:Estas tre pli simple.