Następujące zmiany wprowadzono dla języka polskiego w wersji 2.4 programu LanguageTool (tylko reguły XML):
NOWA REGUŁABrak przecinka w „pytanie, co...”
znajduje błąd w:Dlatego też odpowiedź filozoficzna na pytanie co jest nam dane w akcie percepcyjnym
znajduje błąd w:Zależy od tego czy faktycznie dzisiaj przed południem znajduję się w Krakowie.
znajduje błąd w:Jest ono prawdziwe bez względu na to gdzie, kiedy i przez kogo zostało wypowiedziane.
znajduje błąd w:Bez względu na to czy i jakie posiadam na ten temat przekonania.
NOWA REGUŁABrak spacji przed jednostką, np. 12 kg
znajduje błąd w:Częstotliwość nośna to 500MHz.
znajduje błąd w:Zdarzyło się to w 2000r.
NOWA REGUŁABrak spacji w skrócie „dz.cyt” i „op.cit.”
znajduje błąd w:dz.cyt.
znajduje błąd w:op.cit.
NOWA REGUŁAKropka zamiast przecinka w liczbach
znajduje błąd w:312.12
NOWA REGUŁAMyślnik zamiast dywizu w przymiotniku
znajduje błąd w:Okres 5—letni.
NOWA REGUŁASpacja przed znakiem procenta
znajduje błąd w:10 %
NOWA REGUŁASpacja wokół dywizu
znajduje błąd w:Słownik angielsko - polski.
NOWA REGUŁAZbędna kropka przed przecinkiem
znajduje błąd w:To jest przykład., który znamy.
znajduje błąd w:Kotula T., Septymiusz Sewerus, cesarz z Lepcis Magna., Ossolineum, Wrocław 1987.
NOWA REGUŁAZbędna spacja w skrócie „m.in.” i „z o.o.”
znajduje błąd w:To m. in. Jurek.
znajduje błąd w:Spółka z o. o. Jurek.
NOWA REGUŁAZbędny przecinek przed „itp.” i „itd.”
znajduje błąd w:To były garnki, talerze, łyżki, itd.
NOWA REGUŁA„nie zowąd” (ni zowąd)
znajduje błąd w:Odezwał się ni stąd, nie zowąd.
znajduje błąd w:Odezwał się ni stąd, n zowąd.
znajduje błąd w:Odezwał się stąd, ni zowąd.
NOWA REGUŁA„przestawić zarzuty” (przedstawić zarzuty)
znajduje błąd w:Winnym przestawiono już zarzuty.
znajduje błąd w:Zarzuty przestawiono już kilku osobom.
NOWA REGUŁA„stad też” (stąd też)
znajduje błąd w:Jest to prawda, stad też nie jest to fałsz.
znajduje błąd w:Powiedział to ni stad, ni zowąd.
NOWA REGUŁA„w obym” (w obcym)
znajduje błąd w:To zdanie w obym języku.
ULEPSZONA REGUŁABrak przecinka przed spójnikami prostymi (acz, aczkolwiek, choć...)
znajduje błąd w:Lubię cię chociaż musisz mi oddać pieniądze.
nie znajduje błędu w:Lubię cię, choć musisz mi oddać pieniądze.
nie znajduje błędu w:No chociaż zapytałeś o „dać dyla”.
nie znajduje błędu w:Odezwij się choć raz!
ULEPSZONA REGUŁABrak przecinka przed „jeśli”, „jeżeli”, „gdyby” itd.
znajduje błąd w:Wiemy to zanim zaczniemy ją oceniać jako teorię.
nie znajduje błędu w:Wiemy to, zanim zaczniemy ją oceniać jako teorię.
ULEPSZONA REGUŁABrak przecinka w zdaniu złożonym
znajduje błąd w:Teorię, która opisywałoby wszystkie jego własności można znaleźć tylko w podręcznikach.
znajduje błąd w:Partie, które oni będą popierać przegrywały wybory.
ULEPSZONA REGUŁABrak spacji po znakach interpunkcyjnych
nie znajduje błędu w:To jest „test”1.
ULEPSZONA REGUŁAKropka w nawiasie
nie znajduje błędu w:(W Bytomiu w XIII w.)
ULEPSZONA REGUŁALiczebniki porządkowe z końcówkami przypadków
nie znajduje błędu w:XX-lecie międzywojenne
ULEPSZONA REGUŁAPisownia nazw języków wielką literą
nie znajduje błędu w:Rada Języka Polskiego.
ULEPSZONA REGUŁAPisownia nazw zakonników nierycerskich
nie znajduje błędu w:Paulina to wie.
nie znajduje błędu w:Na Dominikanie jest dużo ludzi.
ULEPSZONA REGUŁAPisownia skrótów z kropką („np.”, „inż.”)
nie znajduje błędu w:Pan młody prawie dał mi w twarz.
nie znajduje błędu w:ACM zatrudnia też CEO - w tej chwili to John White.
nie znajduje błędu w:Wywołało to inwazję potężnego cara Symeona I w roku 894.
nie znajduje błędu w:Jednostki podlegały komendzie Okręgu Korpusu nr VIII w Toruniu.
nie znajduje błędu w:W okresie Bolesława III w użyciu były dwustronne polskie denary.
ULEPSZONA REGUŁAPrzyimki z nieodpowiednimi przypadkami
znajduje błąd w:Wszystko z pewnościach jest w porządku.
nie znajduje błędu w:zagnieżdżenie się zapłodnionej komórki jajowej w błonie śluzowej macicy
nie znajduje błędu w:Wszystko z pewnością jest w porządku.
nie znajduje błędu w:Według spisu z 2010 roku 68,5% mieszkańców stanowiła ludność biała.
nie znajduje błędu w:To było 10 minut temu.
nie znajduje błędu w:Przybyły do południowej części Sachalinu oraz na Wyspy Japońskie i Kurylskie przeszło 6 tys. lat temu.
ULEPSZONA REGUŁAZbędny przecinek po „w przypadku/razie/myśl/miarę” na początku zdania
nie znajduje błędu w:W przypadku reprezentacji abstrakcyjnych w ujęciu pluralistycznym (i klasycznym, czysto symbolicznym) można mówić o nośniku informacji semantycznych, który nie informuje o żadnym czasoprzestrzennym przedmiocie, ale ma strukturę, która pozwala na przeprowadzanie różnych operacji obliczeniowych i modyfikuje gotowość do działania.