La sekvaj ŝanĝoj estis faritaj en la versio 2.5 de Lingvoilo en Esperanto (nur por la xml-reguloj)
NOVA REGULO*povate*, *devote*, ktp.
trovas eraron en:Kuri estas povate de mi.
trovas eraron en:Li poveble alvenos.
NOVA REGULOEsperantofona → Esperantlingva (ktp.)
trovas eraron en:Li estas ano de Esperantofona klubo.
NOVA REGULOaltometro → altomezurilo (ktp.)
trovas eraron en:La altometro misfunkciis.
NOVA REGULOdificila → malfacila
trovas eraron en:Estas dificila demando.
NOVA REGULOlibroteko → librokolekto (ktp.)
trovas eraron en:Mi ŝatas tiun filmotekon.
NOVA REGULOpri + I-verbo
trovas eraron en:Pri flugi oni eĉ ne povis pensi.
NOVA REGULOpri + I-verbo
trovas eraron en:Mi rigardis televidon dum manĝi.
NOVA REGULOtre + o-vorto
trovas eraron en:Tro multo estas ankoraŭ farenda.
NOVA REGULOventoza → venta (ktp.)
trovas eraron en:Estas pluvoza vetero.
PLIBONIGITA REGULOadulto kaj adolto
trovas eraron en:Mi instruas Esperanton al adultoj.
ne trovas eraron en:Mi instruas Esperanton al adoltoj.