Następujące zmiany wprowadzono dla języka polskiego w wersji 2.6 programu LanguageTool (tylko reguły XML):
NOWA REGUŁABrak przecinka przed „czy”
znajduje błąd w:Wahał się czy zostać żołnierzem.
znajduje błąd w:Musisz sprawdzić czy to prawda.
NOWA REGUŁADwa bezokoliczniki bez przecinka
znajduje błąd w:Zrobić wywiercić dziurę.
NOWA REGUŁADwuczłonowe nazwy miast - drugi małą literą
znajduje błąd w:Mieszkam w Bielsku-białej.
znajduje błąd w:Mieszkam w Rabce-zdroju.
znajduje błąd w:Byłem w Rudzie śląskiej.
NOWA REGUŁAMyślnik zamiast dywizu w zakresie liczbowym
znajduje błąd w:V.S. Ramachandran, dz. cyt., s. 266—267.
NOWA REGUŁAZbędna spacja przed znakiem interpunkcyjnym (średnik, dwukropek)
znajduje błąd w:To jest zdanie ; a to drugie.
NOWA REGUŁAZbędne kropki w datach dziennych
znajduje błąd w:11.XI.1918
NOWA REGUŁAZbędny przecinek po „oto”
znajduje błąd w:Oto, jak profesor robi naleśniki.
NOWA REGUŁAZła pisownia jednostek herc, ohm i wat
znajduje błąd w:Czasy te odpowiadają częstotliwości kilkuset Hertzów.
znajduje błąd w:Czasy te odpowiadają częstotliwości 100 Ohmów.
znajduje błąd w:Te głośniki mają moc stu Wattów.
znajduje błąd w:Te głośniki mają moc 1400 Wattów.
NOWA REGUŁA„2 złotych” (2 złote)
znajduje błąd w:To kosztowało 42 złoty.
znajduje błąd w:Mam 2 złotych.
znajduje błąd w:To kosztowało 1 złote.
znajduje błąd w:To kosztowało 14 złoty.
znajduje błąd w:Mam 5 złote.
znajduje błąd w:Mam 10 złote.
NOWA REGUŁA„Brak szacunki” (brak szacunku)
znajduje błąd w:To koszmarny brak szacunki!
NOWA REGUŁA„Za pomocą wujka” (przy pomocy wujka)
znajduje błąd w:To można wykonać za pomocą wujka.
NOWA REGUŁA„at hoc” (ad hoc)
znajduje błąd w:To było at hoc.
NOWA REGUŁA„bezcen” (za bezcen)
znajduje błąd w:Kupiłem to bezcen.
NOWA REGUŁA„jest ot” (jest to)
znajduje błąd w:Jest ot możliwe.
NOWA REGUŁA„koncept” (pojęcie)
znajduje błąd w:Zdefiniujmy najpierw podstawowe koncepty.
NOWA REGUŁA„logarytm” (algorytm)
znajduje błąd w:To jest logarytm obliczania średniej.
NOWA REGUŁA„mieć za zdanie/zadnie” (za zadanie)
znajduje błąd w:Opony do jazdy górskiej mają za zdanie poradzić sobie z każdym rodzajem wymagającego terenu.
NOWA REGUŁA„młodu” (za młodu)
znajduje błąd w:Kupiłem to młodu.
NOWA REGUŁA„napotkać na trudności” (napotkać trudności)
znajduje błąd w:Napotkałem na trudności.
znajduje błąd w:Napotkałem na wielkie trudności.
NOWA REGUŁA„ni tylko” (nie tylko)
znajduje błąd w:On ni tylko może, ale i powinien.
NOWA REGUŁA„nie dziwnego” (nic dziwnego)
znajduje błąd w:Nie dostrzegalnego na ziemi nie odpowiada temu.
NOWA REGUŁA„nogą być” (mogą być)
znajduje błąd w:Te słowa nie nogą być inaczej rozumiane.
NOWA REGUŁA„ok” (ok.)
znajduje błąd w:To było ok 200 psów.
znajduje błąd w:To było ok dwustu psów.
NOWA REGUŁA„pozna nią” (poza nią)
znajduje błąd w:W tym miejscu zajmiemy się analizą tego, gdzie w polskiej sieci i pozna nią można zrobić naprawdę tanie zakupy.
NOWA REGUŁA„rożnych” (różnych)
znajduje błąd w:Aplikacja ta jest dostępna dla rożnych platform.
NOWA REGUŁA„sanator” (senator)
znajduje błąd w:To był sanator.
NOWA REGUŁA„stałą się” (stała się)
znajduje błąd w:Stałą się rozkapryszoną gwiazdką.
znajduje błąd w:Ona się stałą rozkapryszoną gwiazdką.
NOWA REGUŁA„tych aktyw” (tych aktywów)
znajduje błąd w:Obiecano odmrożenie zablokowanych aktyw reżimu.
znajduje błąd w:Nie tkniesz moich aktyw!
NOWA REGUŁA„tych różnić” (tych różnic)
znajduje błąd w:Mimo tych różnić można wskazać pewne stałe elementy.
NOWA REGUŁA„tylni” (tylni)
znajduje błąd w:Wieje tylni wiatr.
NOWA REGUŁA„tylni” (tylni)
znajduje błąd w:Siedzę na tylnim siedzeniu.
NOWA REGUŁA„tępo pracy” (tempo pracy)
znajduje błąd w:Zwiększyć tępo marszu!
znajduje błąd w:Często narzekamy na jego zbyt szybkie lub wolne tępo.
znajduje błąd w:Bardzo miło się słucha także "Crucified", który pomimo swojego wolnego tępa wręcz przytłacza tajemniczością.
znajduje błąd w:Patrzył tempo w płomienie w kominku.
NOWA REGUŁA„w terminach” (w kategoriach)
znajduje błąd w:Interpretują ożywienie w terminach temperamentu.
NOWA REGUŁA„w tym samym czacie” (w tym samym czasie)
znajduje błąd w:Wtedy też będzie możliwe ustalenie, czy mamy do czynienia z asteroidą typu C, powstałą w tym samym czacie co cały Układ Słoneczny.
NOWA REGUŁA„w/w” (ww.)
znajduje błąd w:Lubię w/w cukierki.
znajduje błąd w:Lubię w/w. cukierki.
NOWA REGUŁA„zaczynia się” (zaczyna się)
znajduje błąd w:Etyka zaczynia się psuć.
ULEPSZONA REGUŁA(...) → […]
znajduje błąd w:„prawdziwe arcydzieło (…) o wprost ogromnej teoretycznej doniosłości
nie znajduje błędu w:„prawdziwe arcydzieło […] o wprost ogromnej teoretycznej doniosłości
ULEPSZONA REGUŁABrak kropki na końcu zdania
znajduje błąd w:Tak też się stało
nie znajduje błędu w:== Zobacz też ==
ULEPSZONA REGUŁABrak przecinka przed spójnikami prostymi (acz, aczkolwiek, choć...)
nie znajduje błędu w:Jeżeli zaś nie — to dlaczego mówi się o tym w tak alarmistycznym tonie.
ULEPSZONA REGUŁABrak przecinka przed „kto” i „co”
nie znajduje błędu w:Rozwiązanie to co do zasady nie jest przez rząd kwestionowane.
nie znajduje błędu w:W przeciwnym bowiem razie ciąg moglibyśmy przedłużyć o co najmniej jeszcze jeden trójkąt.
ULEPSZONA REGUŁABrak przecinka przed „który” i „jaki”
nie znajduje błędu w:Jeżeli chciałem złapać którego ptaka, śmiało się do mnie obracał i dziobem groził.
nie znajduje błędu w:Uparł się jak muł jaki.
nie znajduje błędu w:Abym jak bałwan jaki czytał z tobą romanse...
nie znajduje błędu w:Oczy jej patrzyły w świat jakby spoza mgły jakiej, usta miała pobladłe i drżące.
nie znajduje błędu w:Było to w trakcie pory dżdżystej, która już się rozpoczęła i w czasie której febra jest pewna.
nie znajduje błędu w:I w ogóle jakim prawem go się czepia?!…
nie znajduje błędu w:Pokład był zatłoczony ludźmi, śród których znajdowali się również Marcin i Agnieszka.
ULEPSZONA REGUŁABrak przecinka przed „żeby”, „aby”, „ażeby”, „iżby”
nie znajduje błędu w:Nic nie jest skrytego, co by nie miało być objawione.
ULEPSZONA REGUŁABrak przecinka w zdaniu złożonym
znajduje błąd w:Jeżeli w węglowodorze występuje wiązanie podwójne i potrójne to ważniejsze przy nazewnictwie jest podwójne.
znajduje błąd w:Jeżeli do danego atomu węgla są przyłączone dwa lub więcej podstawników to przypisujemy im tą samą cyfrę.
znajduje błąd w:Tym, co spostrzegamy (wzrokowo, słuchowo itd.) są cechy przedmiotu.
znajduje błąd w:Sam jej właściciel, jak odniosłem wrażenie, wydawał się nieco bledszy i poważniejszy niż zazwyczaj go widywałem.
znajduje błąd w:Romuald odpowiedział z ważną i tajemniczą miną zwielokrotniając głoskę.
znajduje błąd w:Kali przypomniał sobie poniewczasie, że mając myśl zatroskaną i zajętą czym innym zapomniał kazać związać czarowników.
znajduje błąd w:Fatma ucałowawszy ręce obu inżynierów i dzieci wyszła, błogosławiąc szczególniej Nel.
znajduje błąd w:Potężny zwierz ujrzawszy jeźdźców i konie podniósł się na przednie łapy i począł na nich patrzeć.
znajduje błąd w:Tymczasem Szmul przestał się modlić i zdjąwszy śmiertelną koszulę i cycełe poszedł je schować do alkierza.
znajduje błąd w:Nie należy do tych, co obnażając nasze błędy i wady sądzą, że już wszystko zdziałali.
znajduje błąd w:Apostoł zaś broniąc się od podzięki i czci rzekł:
znajduje błąd w:Kazał mu jechać za sobą, ten zaś poznawszy trybuna i augustianina nie śmiał się rozkazowi sprzeciwić.
znajduje błąd w:Wydało mu się, że zalecając czystość i walkę z żądzami starzec śmie tym samym nie tylko potępiać jego miłość, ale zraża Ligię do niego.
znajduje błąd w:Na trzeci dzień Fabrycy był w Parmie, gdzie ubawił hrabiego i księżnę opowiadając im z najdrobniejszymi szczegółami, jak czynił zawsze, historię swej podróży.
znajduje błąd w:Tymczasem, kiedy odwiedziliśmy Państwowe Gospodarstwo Rolne tego regionu żniwa trwały już dziesięć dni, a nie był to nawet półmetek.
nie znajduje błędu w:Proces asymilacji został w pełni zakończony i Japonia jest krajem monoetnicznym.
nie znajduje błędu w:Według jednego z nich Afrodyta nie miała rodziców i pewnego dnia wyłoniła się z piany morskiej w pobliżu Cypru.
nie znajduje błędu w:Początkowo działała pod nazwą American Engineering Standards Committee (AESC), w 1928 roku zmieniła nazwę na American Standards Association (ASA).
nie znajduje błędu w:Jotę zapisujemy zaś obok, ale nie wymawiamy (nazywając ją wtedy iota adscriptum, tj. Αι, Ηι, Ωι).
nie znajduje błędu w:Anna z Janem wzięli ślub i Anna zaszła w ciążę.
nie znajduje błędu w:Egzystują w nim różne grupy interesów — od klasowych począwszy, na klikowych skończywszy — to zaś stwarza kłopoty.
nie znajduje błędu w:Nastąpiło głosowanie i Wilczur został wybrany.
nie znajduje błędu w:Przyrzekł mi sekret i rzecz była ukryta, aż póki się moje suknie nie rozpadły.
nie znajduje błędu w:Stanisław podsunął mu cygaro i sam podawał ogień.
nie znajduje błędu w:Trupia bladość pokryła mu twarz i ciało poczęło tężeć.
nie znajduje błędu w:Muszę tam czekać śmierci, gdyż jestem stary i nerwy moje są chore.
nie znajduje błędu w:— Dobrześ ułożyła dziś fałdy i rad jestem z ciebie, Eunice.
nie znajduje błędu w:Rząd jednak nie zdecydował się na tę zmianę i państwo nadal zachowuje militarną neutralność.
nie znajduje błędu w:Obiecywał, że to już jutro zwycięży, a te jutra tworzyły długie miesiące i zwycięstwa nie było.
ULEPSZONA REGUŁABrak pytajnika na końcu pytania
nie znajduje błędu w:Dlaczego tak jest - nie wiem.
ULEPSZONA REGUŁABrak zgodności czasownika z imiesłowem (np. „zostało zrobiony”)
nie znajduje błędu w:Kolumbowie jako sztuka o powstaniu warszawskim poprzedzeni zostali zorganizowaną nagonką polityczną reakcyjnego odłamu Polonii.
ULEPSZONA REGUŁABłędne apostrofy przed datami rocznymi
znajduje błąd w:Piekne lata '90.
znajduje błąd w:Piekne lata '90 były za nami
nie znajduje błędu w:Współrzędne: 59°47'16"N
nie znajduje błędu w:To były lata 90.
nie znajduje błędu w:To były lata 90., ale co tu dużo mówić.
ULEPSZONA REGUŁACytat w cudzysłowie
znajduje błąd w:„Każdy noemat ma ‘treść’”.
ULEPSZONA REGUŁALiczebniki porządkowe z końcówkami przypadków
znajduje błąd w:Zainicjowana przez Philippe’a Turchet w latach 90tych, synergologia była wielką ściemą.
znajduje błąd w:To było 21-go maja.
znajduje błąd w:To było 21go maja.
znajduje błąd w:To już 5—ty raz!
znajduje błąd w:To już 1—wszy raz!
znajduje błąd w:Rosjanie byli 1—wsi w kosmosie.
znajduje błąd w:Zainicjowana przez Philippe’a Turchet w latach 90—tych, synergologia była wielką ściemą.
znajduje błąd w:To było 21—go maja.
nie znajduje błędu w:To było 21 maja.
nie znajduje błędu w:Góry i morze – pisał Asnyk w liście do ojca 28 maja 1874 – to jedyne uniwersalne lekarstwo.
nie znajduje błędu w:Ich nazwy dodawane są na końcu listy argumentów.
nie znajduje błędu w:Android 4.0 Ice Cream Sandwich.
ULEPSZONA REGUŁAMyślnik zamiast dywizu w przymiotniku
nie znajduje błędu w:Jest bardzo popularny na świecie, a w latach 70–tych zwłaszcza w Grójcu.
ULEPSZONA REGUŁANiepotrzebne apostrofy w formach odmiennych
znajduje błąd w:Porozmawiajmy o Bentley'u.
znajduje błąd w:Wywiad z Andrew'em Jacksonem
znajduje błąd w:Porozmawiajmy o Andy'm.
znajduje błąd w:Zajmijmy się wreszcie Joyce'm.
znajduje błąd w:Zajmuję się Locke'm.
znajduje błąd w:Zajmuję się Braque'm.
znajduje błąd w:Zaprośmy Charlie'go.
znajduje błąd w:Zaprośmy Charlie'ego.
znajduje błąd w:Porozmawiajmy o Bill'im.
znajduje błąd w:Porozmawiajmy o Steve'ie.
znajduje błąd w:Zajmij się Eric'iem.
znajduje błąd w:Zajmij się Eric'em.
znajduje błąd w:Porozmawiajmy o James'ie.
znajduje błąd w:Widzę Joe'a.
znajduje błąd w:Dowal Joe'owi.
znajduje błąd w:Dowal Joe'emu.
znajduje błąd w:Porozmawiajmy o Joe'em.
znajduje błąd w:Porozmawiajmy o Laurence'ie.
znajduje błąd w:Porozmawiajmy o Smith'ie.
znajduje błąd w:Porozmawiajmy o Stone'ie.
znajduje błąd w:Porozmawiajmy o Wright'cie.
nie znajduje błędu w:Porozmawiajmy o IPN'ie.
nie znajduje błędu w:Porozmawiajmy o Bentleyu Lennonie.
nie znajduje błędu w:To wielka szansa dla Rorty'ego.
nie znajduje błędu w:Wywiad z Andrew Jacksonem
nie znajduje błędu w:Porozmawiajmy o Andym.
nie znajduje błędu w:Zajmijmy się wreszcie Joyce'em.
nie znajduje błędu w:Zajmuję się Locke'm.
nie znajduje błędu w:Zajmuję się Lockiem.
nie znajduje błędu w:Zaprośmy Charliego.
nie znajduje błędu w:Porozmawiajmy o Billym.
nie znajduje błędu w:Porozmawiajmy o Stevie.
nie znajduje błędu w:Zajmij się Erikiem.
nie znajduje błędu w:Porozmawiajmy o Jamesie.
nie znajduje błędu w:To wielka szansa dla Charles'a de Gaulla.
nie znajduje błędu w:Widzę Joego.
nie znajduje błędu w:Dowal Joemu.
nie znajduje błędu w:Dowal Joemu.
nie znajduje błędu w:Porozmawiajmy o Laurensie.
nie znajduje błędu w:Porozmawiajmy o Smicie.
nie znajduje błędu w:Porozmawiajmy o Stonie.
nie znajduje błędu w:Porozmawiajmy o Wrighcie.
ULEPSZONA REGUŁAPisownia skrótów dr, mgr, nr
nie znajduje błędu w:Pozostaw w piecu na min. 30 minut.
ULEPSZONA REGUŁAPrzecinek wewnątrz spójnika złożonego
nie znajduje błędu w:Mimo to, jeśli przez dłuższy czas kulka pada na pole czerwone, rośnie w nas chęć obstawienia czarnych w kolejnym rzucie.
ULEPSZONA REGUŁAPrzyimki z nieodpowiednimi przypadkami
znajduje błąd w:To było około dwieście psów.
znajduje błąd w:To było ok. dwieście psów.
znajduje błąd w:Pociąg spóźnił się o około dwóch godzin.
nie znajduje błędu w:Ok. 1 mld lat temu powstały złoża kanapek.
nie znajduje błędu w:To znalezisko jest datowane na około 409 milionów lat temu, a może 250-200 milionów lat temu.
nie znajduje błędu w:To było około dwustu psów.
nie znajduje błędu w:Pociąg spóźnił się o około dwie godziny.
nie znajduje błędu w:Za około dwa tygodnie.
nie znajduje błędu w:To było ok. dwustu psów.
nie znajduje błędu w:Pociąg spóźnił się o ok. dwie godziny.
nie znajduje błędu w:Pociąg spóźnił się o około dwie godziny.
nie znajduje błędu w:Noworodki obojej płci liczono w całym królestwie, a około pięćdziesięciu w stolicy.
ULEPSZONA REGUŁASkrótowce bez dywizu w przypadkach zależnych
znajduje błąd w:Był to działacz WiNu.
znajduje błąd w:Pracuję w IFiSie.
nie znajduje błędu w:Uwaga, wyrób zawiera HCl!
ULEPSZONA REGUŁASpacja przed znakiem procenta
znajduje błąd w:Badani mieszkańcy Krymu dali odpowiedź: za - 65-67 %.
ULEPSZONA REGUŁATytuły czasopism bez wielkich liter
nie znajduje błędu w:Kurier ten wręczył pani Sanseverina kilka listów hrabiego.
ULEPSZONA REGUŁAZbędny przecinek między podmiotem a orzeczeniem
nie znajduje błędu w:Armia to państwo w państwie, to jedno z przekleństw naszych czasów.
ULEPSZONA REGUŁAZbędny przecinek po „poza”, „dla”, „dzięki”, „mimo” itp. na początku zdania
znajduje błąd w:Po zakończeniu prac, biuro uległo likwidacji.
znajduje błąd w:W Warszawie, ruch drogowy wzrósł o 120%.
nie znajduje błędu w:W. Marciszewski, Mała encyklopedia logiki
nie znajduje błędu w:W 1913 roku Frederick Soddy, badając produkty rozpadu promieniotwórczego...
nie znajduje błędu w:W rolnictwie, przemyśle i budownictwie powstawały nowe miejsca pracy.
nie znajduje błędu w:W 1990 86,9% ludności żyło w miastach.
nie znajduje błędu w:W tydzień później, 22 marca 1939, Hitler zmusił Litwę do przekazania...
nie znajduje błędu w:W bardziej suchych miejscach, gdzie rzeki pojawiają się tylko okresowo, buduje się zapory.
nie znajduje błędu w:W 612 p.n.e., wraz z Medami i Babilończykami, Persowie zdobyli Niniwę.
nie znajduje błędu w:W innych sytuacjach, tak jak w Ardenach, był zbyt ostrożny.
nie znajduje błędu w:W języku walijskim digrafy ch, dd, ff, ng, ll, ph, rh i th są uznawane za odrębne.
ULEPSZONA REGUŁAZbędny przecinek po „w przypadku/razie/myśl/miarę” na początku zdania
nie znajduje błędu w:W przypadku kobiet ich zarobki, majątek, BMI ich oraz ich dzieci polepszają się.
ULEPSZONA REGUŁAZbędny przecinek przed „ani”, „albo”, „bądź”, „i”, „lub”, „oraz”
nie znajduje błędu w:Ludwiku, lub robić coś!
ULEPSZONA REGUŁAZnak mnożenia „x” (×)
nie znajduje błędu w:12 X 1945
ULEPSZONA REGUŁAliczba słownie + „%” (proc.)
nie znajduje błędu w:Badani mieszkańcy Krymu dali odpowiedź: za - 65-67%, przeciw – 23%.
ULEPSZONA REGUŁA„aleje Ujazdowskie” (Aleje Ujazdowskie)
znajduje błąd w:Mieszkał wraz z rodziną w Sopocie przy Al. Niepodległości.
znajduje błąd w:Mieszkam przy Al. Świerczewskiego.
nie znajduje błędu w:Mieszkał wraz z rodziną w Sopocie przy al. Niepodległości.
ULEPSZONA REGUŁA„maja” (mają)
nie znajduje błędu w:W dniach 28-29 maja w Turcji odbyła się konferencja.
ULEPSZONA REGUŁA„n/” (n.)
nie znajduje błędu w:n/a
ULEPSZONA REGUŁA„od tak” (ot, tak)
nie znajduje błędu w:Przebywają przecież z sobą od tak dawna i każda z nim rozmowa nie przestaje być największą przyjemnością.
ULEPSZONA REGUŁA„pełnić rolę” (odgrywać rolę)
znajduje błąd w:Pełni ona rolę w żegludze różnych typów statków.
znajduje błąd w:Pełni ona istotną rolę w żegludze różnych typów statków.
znajduje błąd w:Pełni ona naprawdę istotną rolę w żegludze różnych typów statków.
ULEPSZONA REGUŁA„po mimo, po śród” (pomimo, pośród)
znajduje błąd w:Po śród innych utworów Coetzeego, książka ta zajmuje miejsce wyjątkowe.
ULEPSZONA REGUŁA„te”, „jedne”, „tamte” + rzeczownik r. nijakiego w l.poj.
nie znajduje błędu w:Wydaliśmy huczne przyjęcie.
ULEPSZONA REGUŁA„ubrać/założyć futro, golf, kapelusz” (włożyć...)
znajduje błąd w:Przemysław będzie znowu zakładał buty.
znajduje błąd w:Przytrzymam ci torbę, gdy ty będziesz zakładać swój płaszcz.
nie znajduje błędu w:Przemysław znowu założył partię.
ULEPSZONA REGUŁA„uznać jakimś” (za jakieś)
znajduje błąd w:Ten okaz był uznawany wielkim lwem.
znajduje błąd w:Książka była uznawany bestsellerem wydawniczym.
znajduje błąd w:Julia była uznawany piękną modelką.
znajduje błąd w:Ludwik był uznawany małym dzieckiem.
nie znajduje błędu w:Za słuszną zasadę trzeba uznać daleko idącą koncepcję i kompleksowość inwestycji portowych.
nie znajduje błędu w:Co ma sądzić człowiek, uznający się przed godziną za najszczęśliwszego, pozbawiony naraz żony?
ULEPSZONA REGUŁA„używać co” (czego)
nie znajduje błędu w:Używał raz po raz wyrażeń przyjętych w gwarze rewolucyjenj.
nie znajduje błędu w:Chciałbyś użyć trochę życia?
ULEPSZONA REGUŁA„we” nie przed „f/w…” (w)
znajduje błąd w:Ludwik ma randkę z Przemysławem we Wiedniu.
znajduje błąd w:Ludwik ma randkę z Przemysławem we „Wiedniu i Moskwie”.
nie znajduje błędu w:Ludwik ma randkę z Przemysławem w Warszawie.
ULEPSZONA REGUŁA„wiodący” (przodujący)
nie znajduje błędu w:Ścieżka wiodąca od tego domku do lasku bambusowego wyłożona była krowami.
ULEPSZONA REGUŁA„w” przed „f/w…” i spółgłoską (we)
nie znajduje błędu w:To jedenaście punktów radykalnej naprawy sytuacji w ww. czasopismach.
ULEPSZONA REGUŁA„z powody” (z powodu) itp.
nie znajduje błędu w:Rozlegały się w niej nie tyle grzmoty, ile jakieś syki i gwizdania.
ULEPSZONA REGUŁA„ze” (że)
znajduje błąd w:Potwierdzono, ze grupa kontaktowa uległa przekształceniu.