Els canvis següents s'han fet per a la versió 2.7 en català de LanguageTool (només regles xml):
REGLA NOVA*20011/2011
troba error en:És de l'any 20014.
troba error en:És del 20014.
REGLA NOVA*22:30 h/22.30 h
troba error en:A les 22:50 h.
REGLA NOVA*a mitjans/a mitjans de
troba error en:A mitjans anys 90.
troba error en:Fins mitjans del segle.
REGLA NOVA*a tothora/a tota hora/tothora
troba error en:A tothora.
REGLA NOVA*all/al llarg
troba error en:All llarg del temps.
REGLA NOVA*compte/*conte/comte d'Urgell
troba error en:Els comptes d'Urgell.
troba error en:Els comptes de Barcelona.
REGLA NOVA*càmera/cambra de diputats
troba error en:Càmera legislativa.
troba error en:Càmeres representatives.
REGLA NOVA*emportar-se el gat a l'aigua
troba error en:Va emportar-se el gat a l'aigua.
REGLA NOVA*ermós/bell
troba error en:Una ermosa casa.
REGLA NOVA*es dona/es dóna/és dona
troba error en:Es dona el cas que sí.
REGLA NOVA*es/és composta
troba error en:Es composta per tres membres electes.
REGLA NOVA*solo/solc fer
troba error en:Jo la solo reservar per a més endavant.
REGLA NOVA*tendir/*estendre/bastir ponts
troba error en:Tendeixen ponts.
REGLA NOVAData incorrecta
troba error en:Dilluns, 7 d'octubre de 2014
troba error en:Dilluns, 7 d'octubre del 2014
troba error en:Dilluns, 7 oct 2014
REGLA NOVAInformal: «tenir de» + infinitiu
troba error en:No tenim de fer res
troba error en:No ha tingut d'anar enlloc
troba error en:Els treballadors saben que tenen de fer-ho
REGLA NOVAParis/París
troba error en:A Paris i Londres.
troba error en:A Londres i Paris.
troba error en:Al nord de Paris.
troba error en:Des de Paris.
REGLA NOVAa *partit/partir de
troba error en:A partit de demà.
REGLA NOVAa mitjan *el segle
troba error en:Va ser a mitjan el segle XX.
REGLA NOVAa veure *que/què
troba error en:Aniré a veure que hi passa.
troba error en:Aniré a veure realment que fan.
REGLA NOVAanar amb comte/conte/compte
troba error en:Cal anar sempre amb comte
REGLA NOVAcabdal/cabal
troba error en:El cabdal del riu.
troba error en:De cabdals variables.
troba error en:De cabdal mitjà.
troba error en:Un ampli cabdal de coneixements.
REGLA NOVAcada *més/cada mes
troba error en:Ho fan cada més.
REGLA NOVAcassos/casos
troba error en:En molts cassos.
REGLA NOVAcolina/turó
troba error en:En aquelles colines!
REGLA NOVAconcordança de nombre: mig
troba error en:Va passar mig anys després.
REGLA NOVAconcordança numeral + nom en majúscula
troba error en:Va escriure dos Miserere.
REGLA NOVAconcordança ser + participi
troba error en:Són atribuït.
troba error en:Siguin atribuïda.
troba error en:És atribuïts.
troba error en:Estigui fetes.
REGLA NOVAconstar/costar
troba error en:A mi em constava veure-ho.
REGLA NOVAcontar/comptar amb
troba error en:Conta amb 3.000 habitants.
troba error en:Ell conta amb el nostre suport.
REGLA NOVAdavall/sota (sentit figurat)
troba error en:Vivien davall dominació turca.
troba error en:Vivien davall la dominació turca.
troba error en:Vivien davall de la dominació turca.
REGLA NOVAdebacle
troba error en:debacles
REGLA NOVAdel per què
troba error en:No sabem res del per què
REGLA NOVAdolença/malaltia
troba error en:Unes dolences terribles.
REGLA NOVAdonar la casualitat
troba error en:Donava la casualitat que sí.
troba error en:Ha donat la casualitat que sí.
REGLA NOVAdurant *al/el
troba error en:Durant al seu regnat.
troba error en:Durant al segle XIX.
REGLA NOVAdurant *al/la
troba error en:Durant al seva vida.
troba error en:Durant al segona guerra.
troba error en:Durant al guerra.
troba error en:Durant al suposada visita.
REGLA NOVAdurant *als/els
troba error en:Durant als anys trenta.
REGLA NOVAels anys *80s/*vuitantes/80
troba error en:És dels anys 1950s.
troba error en:És dels anys 1950's.
troba error en:És dels anys cinquantes.
REGLA NOVAen *boga/voga
troba error en:Estava en boga.
REGLA NOVAescollir (conjugació incoativa)
troba error en:Escolleixo
troba error en:escollisquen
troba error en:escollesquin
troba error en:escolleixen
troba error en:escolleixes
REGLA NOVAespai en unitats
troba error en:Hi ha 33,4km.
REGLA NOVAespassa/espasa
troba error en:La meva espassa.
troba error en:L'espassa.
troba error en:Espassa de cavaller.
troba error en:Aquestes boniques espasses.
REGLA NOVAesperar que + *indicatiu/subjuntiu
troba error en:Espero que veniu.
troba error en:Espero que al final podeu venir.
troba error en:Tot esperant que ens veiem aquest divendres
troba error en:S'espera que la sonda Cassini arriba aviat.
troba error en:S'espera que la sonda arriba aviat.
REGLA NOVAestar *tancar/tancat
troba error en:Estava tancar.
REGLA NOVAestendre la mà/oferir diàleg
troba error en:Estenen la mà.
REGLA NOVAfer *servit/servir
troba error en:Sempre fent servit les eines adequades.
REGLA NOVAformat preferible: aC, dC
troba error en:Va ser l'any 1256 a. C. quan va passar
troba error en:Va ser el segle XIX d.C. quan arribà
troba error en:Va ser l'any 1256 a.C.
troba error en:Va ser el segle XIX d.C.
troba error en:Va ser el segle XIX d. C quan arribà
REGLA NOVAhabitat/hàbitat/habitant
troba error en:Habitat natural.
troba error en:Del seu habitat.
troba error en:Alguns habitats es manifesten.
REGLA NOVAhavia *posta/posat
troba error en:Ho havia posta jo.
REGLA NOVAla hi ha/n'hi ha
troba error en:Sempre la hi ha.
troba error en:Sempre la hi ha hagut.
REGLA NOVAmia
troba error en:Això no passarà mia!
troba error en:Les mies coses.
REGLA NOVAno si/no s'hi
troba error en:Ells no si posen.
REGLA NOVAobrar/obrir
troba error en:Ens obra totes les portes.
REGLA NOVAper a què/per què
troba error en:Ens ho van explicar per a què ho sabéssim.
troba error en:Volia que ho sabéssim per a què servís d'ajuda.
troba error en:Per a què hi haja solució, cal saber totes les raons.
troba error en:Per a què ho expliquen
troba error en:Els pressionà per a què inclogueren els seus projectes.
REGLA NOVApotser *sigui/és
troba error en:Probablement tinguis raó.
troba error en:Probablement encara tinguis raó.
troba error en:ha fet pensar que probablement ja estigués feta d'abans
REGLA NOVAprovable/probable
troba error en:És molt provable.
REGLA NOVAprêt-à-porter
troba error en:pret-a porter.
troba error en:prèt a porté.
troba error en:prêt- à-porter.
REGLA NOVAque *i/hi vaig anar
troba error en:Crec que i vaig anar la setmana passada.
REGLA NOVAque *o/ho vaig fer
troba error en:Crec que o vaig fer la setmana passada.
REGLA NOVAquest/aquest
troba error en:A questes coses!
troba error en:A quests homes!
troba error en:A questos homes!
REGLA NOVArepresentat/representant
troba error en:És el representat d'Andorra a les Nacions Unides.
troba error en:És l'últim representat del romanticisme.
troba error en:Són els representats d'aquella generació.
troba error en:Era representat de comerç.
troba error en:Era representat de la Santa Seu.
troba error en:Era representat d'Andorra a les Nacions Unides.
REGLA NOVAresolvent/resolent
troba error en:Estic escrivent una carta.
REGLA NOVAtres punts + punt
troba error en:Cotxes, motos, camions ….
troba error en:¿Vols dir ?
troba error en:Ell va dir : vine!
troba error en:¿Vols dir?.
troba error en:¿Vols dir? ... No!
troba error en:Vine, —va dir Joan.
troba error en:Cotxes, avions,…
troba error en:¿ Estàs segur?
REGLA NOVAtuberia
troba error en:Les tuberies
REGLA NOVAuna manera o *altre/altra
troba error en:D'una manera o altre.
troba error en:Una cosa o altre
REGLA MILLORADA*con/com
troba error en:Ferm con un sagrament.
troba error en:fem també amb aquesta con l'altra
no troba error en:en forma de con
no troba error en:fem també amb el con l'experiment
no troba error en:fem també amb aquest con l'experiment
REGLA MILLORADA*montar un pollo
troba error en:El pollastre s'ha muntat ara.
no troba error en:Li van moure un sagramental.
REGLA MILLORADA*por a les alçades/por a les altures
troba error en:Tinc por a les alçades
troba error en:Em fan por les alçades
troba error en:És el mal s'alçada
REGLA MILLORADAComprova: cals + nom
no troba error en:A cals meus avis
REGLA MILLORADAComprova: «haver» + participi / «haver-hi» impersonal
troba error en:Fins ha quin punt estava decidit.
no troba error en:que anys ha degué ésser conegut
REGLA MILLORADAComprova: «tan/tant»
troba error en:És tant bo que no m'ho puc creure.
troba error en:És tant gran.
troba error en:És tant gran com jo.
troba error en:Han estat tant petit.
no troba error en:Feia temps que no gaudia tant davant la pantalla.
no troba error en:Que vinguin tant grans com petits.
no troba error en:Tan prop de la porta.
REGLA MILLORADAConcordances determinant i nom
no troba error en:Fou una de les membres fundadores.
REGLA MILLORADAConcordances dubtoses «un de les»
troba error en:Dos d'elles.
REGLA MILLORADAErrors en la ela geminada
troba error en:col ·laboració
troba error en:col· laboració
no troba error en:col·laboració
REGLA MILLORADAEvita vocabulari balear: novia, galleta, esser, posader
troba error en:Els posaders
troba error en:Els essers vius.
troba error en:Un esser humà.
no troba error en:hostalera
no troba error en:Ha d'esser cert.
REGLA MILLORADAEvita: albergar/abrigar esperances/dubtes
troba error en:Els dubtes que sempre havia abrigat.
no troba error en:Els dubtes que havia tingut sempre.
REGLA MILLORADAExigeix: de schola
no troba error en:Propostes d'R+D+I.
REGLA MILLORADAFormes incorrectes davant de verb: *se omple, *se'l emporta
troba error en:S'us diu.
no troba error en:Se us va dir
REGLA MILLORADAHaver sense hac: *eu/feu fet
no troba error en:Feia olor a resclosit
REGLA MILLORADAaltre casa
troba error en:Ni a dreta ni a esquerre.
troba error en:Ni d'esquerre ni de dreta.
troba error en:Per l'esquerre i per la dreta.
no troba error en:De dreta i d'esquerra
no troba error en:A l'esquerra i a la dreta
REGLA MILLORADAapostrofació: no s'apostrofen d', l', n'
no troba error en:Inversions d'R+D.
REGLA MILLORADAcanvi de preposicions davant d'infinitiu
no troba error en:Fou campió de Primera Divisió en guanyar tots els partits.
REGLA MILLORADAdona/dóna
troba error en:Això dona un caràcter fort.
troba error en:Això dona caràcter.
troba error en:N'hi ha un que dona una pila d'or.
troba error en:La portalada que dona al carrer.
troba error en:Me'n dona tres.
troba error en:Li'n dones una.
no troba error en:Ell dóna compte al banquer.
no troba error en:Donar a les dones accés al crèdit.
REGLA MILLORADAen el que portem d'any
troba error en:Durant el que portem d'any
REGLA MILLORADAfeu/féu
no troba error en:Ho aconseguí en el seu propi feu.
REGLA MILLORADAfons (subst. no adj.)
troba error en:Respira fons.
no troba error en:Respira fondo.
REGLA MILLORADAfulla/full
troba error en:Obre la fulla de resultats.
troba error en:Un full d'afaitar
no troba error en:Una fulla d'afaitar.
REGLA MILLORADAlliurar/deslliurar
troba error en:Es lliuraren del podriment.
troba error en:Vull lliurar-me de la seva mala cara.
troba error en:Et lliures del podriment.
no troba error en:Els va deixar lliures de fer el que volguessin
no troba error en:Es va lliurar de ple al gravat
no troba error en:Es va lliurar de tot cor a la feina
no troba error en:Es lliurà d'una manera paral·lela a tasques de recerca.
no troba error en:Van lliurar-se a la beguda.
no troba error en:no trigà a lliurar-se de ple al gravat
no troba error en:Va lliurar-se d'una manera paral·lela a tasques de recerca.
no troba error en:Va lliurar-se de cor a la feina
no troba error en:Els va deixar lliures de fer el que volguessin
REGLA MILLORADAmedicament/mèdicament
troba error en:Ha permès diagnosticar medicament aquestes malalties.
no troba error en:Deu dosis de medicament genèric
no troba error en:Deu dosis de medicament genèric
REGLA MILLORADAmes/més
troba error en:Passa molt mes que abans.
troba error en:No n'hi ha gaires mes que abans.
troba error en:En cal una mica mes.
no troba error en:Una mica més.
REGLA MILLORADAmots no separats: *súper heroi/*súper-heroi/superheroi
troba error en:La re-edició de les obres completes.
no troba error en:reedició
REGLA MILLORADApossessiu + càrrec/favor/parer
no troba error en:i que romanga impune al seu càrrec
REGLA MILLORADApronoms febles duplicats
troba error en:Ho hem de fer-ho.
troba error en:Hi vam haver d'anar-hi.
troba error en:Hi hem hagut d'anar-hi.
no troba error en:Ho hem de fer.
no troba error en:Vam haver d'anar-hi.
REGLA MILLORADAsagramental/sacramental
troba error en:El secret sagramental.
no troba error en:En els llibres sacramentals
REGLA MILLORADAservir/usar/emprar/aprofitar/preparar per/per a
troba error en:Aprofitem l'avinentesa per desitjar-vos bon estiu.
REGLA MILLORADAtreure/llevar/prendre
no troba error en:sempre senzills i trets de la vida
REGLA ESBORRADAcombinacions de puntuació incorrectes