Οι ακόλουθες αλλαγές έχουν γίνει για τα ελληνικά στην έκδοση 2.7 του LanguageTool (μόνο κανόνες σε μορφή xml):