La sekvaj ŝanĝoj estis faritaj en la versio 2.7 de Lingvoilo en Esperanto (nur por la xml-reguloj)
NOVA REGULOokej → o kej
trovas eraron en:Okej!
NOVA REGULOunu el mia amiko → unu el miaj amikoj
trovas eraron en:Unu el mia amikoj.
trovas eraron en:Unu el mia amiko.
PLIBONIGITA REGULObonvolu + u-verbo
trovas eraron en:Bonvolu fermu la fenestron.
ne trovas eraron en:Bonvolu fermi la fenestron.
ne trovas eraron en:Bonvolu, fermi la fenestron.