De volgende wijzigingen zijn gedaan voor Nederlands in versie 2.7 van LanguageTool (alleen XML-gebaseerde regels):
NIEUWE REGEL a la cartediner → à-la-cartediner
fouten zijn gevonden in:Ik wil graag een a la cartediner.
NIEUWE REGEL te ? laste → te mijnen laste
fouten zijn gevonden in:Het komt ten mijne laste.
NIEUWE REGEL, dat → dat
fouten zijn gevonden in:Ik wist niet, dat het fout was.
NIEUWE REGEL, hoor.
fouten zijn gevonden in:Het is goed hoor.
NIEUWE REGEL- → —
fouten zijn gevonden in:Dit is geen - gedachtestreep.
fouten zijn gevonden in:Dit is geen gedachtestreep.
fouten zijn gevonden in:Dit is geen gedachtestreep.
fouten zijn gevonden in:Dit is geengedachtestreep.
NIEUWE REGEL/
fouten zijn gevonden in:De basiswerkzaamheid is ongelijk.
NIEUWE REGEL/
fouten zijn gevonden in:De man/vrouwverhouding is ongelijk.
NIEUWE REGEL1 ste → 1ste
fouten zijn gevonden in:Het is de 20 ste.
NIEUWE REGEL1 te → 1e
fouten zijn gevonden in:Het is de 1 te.
NIEUWE REGEL15 e → 15e
fouten zijn gevonden in:Het is de 20 e versie.
NIEUWE REGEL15 jarig → 15-jarig
fouten zijn gevonden in:Ik feliciteer de 30 jarige persoon.
NIEUWE REGEL19e eeuwse → 19e-eeuwse
fouten zijn gevonden in:Een 20e eeuws gebouw.
NIEUWE REGEL20-dollarbiljet → 20 dollarbiljet
fouten zijn gevonden in:Sinterklaas is het 5-decemberfeest.
NIEUWE REGELABCtje
fouten zijn gevonden in:Hij is een AOWer.
NIEUWE REGELAOW -er → AOW'er
fouten zijn gevonden in:Hij is een AOW -er.
NIEUWE REGELAan het hard → aan het hart
fouten zijn gevonden in:Het gaat hem aan het hard.
NIEUWE REGELAan te gane → te sluiten
fouten zijn gevonden in:Hij had Aan te gane overeenkomsten.
NIEUWE REGELAangaande → over
fouten zijn gevonden in:Aangaande hem, het is fout.
NIEUWE REGELAanstonds → dadelijk, gauw, binnenkort
fouten zijn gevonden in:Aanstonds gaat het fout.
NIEUWE REGELAanvrage → aanvraag
fouten zijn gevonden in:Ik deed een aanvrage.
NIEUWE REGELAanwenden → gebruiken
fouten zijn gevonden in:Als hij het aanwendt gaat het mis.
NIEUWE REGELAbusievelijk → bij vergissing
fouten zijn gevonden in:Ik maakte abusievelijk een fout.
NIEUWE REGELAd. → Ad
fouten zijn gevonden in:Ad. punt 5 wil ik nog iets zeggen.
NIEUWE REGELAdditioneel → aanvullend, extra
fouten zijn gevonden in:Ik maakte additioneel een fout.
NIEUWE REGELAfraden - aan den lijve
fouten zijn gevonden in:Hij ondervond het aan den lijve.
fouten zijn gevonden in:Om ons aan den lijve te doen ervaren wat ideeën met ons doen.
NIEUWE REGELAfraden - aan den lijve
fouten zijn gevonden in:Hij ondervond het in levenden lijve.
NIEUWE REGELAfraden - bij machte
fouten zijn gevonden in:Hij is niet bij machte het te doen.
NIEUWE REGELAfraden - bij monde van
fouten zijn gevonden in:Bij monde van hoorden wij het.
NIEUWE REGELAfraden - bij tijd en wijle
fouten zijn gevonden in:Bij tijd en wijle was het onzin.
NIEUWE REGELAfraden - te eenre zijde
fouten zijn gevonden in:Ter eenre zijde was het onzin.
NIEUWE REGELAfraden - te elfder ure
fouten zijn gevonden in:Ze kwamen te elfder ure.
NIEUWE REGELAfraden - ter aangehaalder plaatse
fouten zijn gevonden in:Het was ter aangehaalder plaatse aangekomen.
NIEUWE REGELAfraden - ter bestemder plaatse
fouten zijn gevonden in:Het was ter bestemder plaatse aangekomen.
NIEUWE REGELAfraden - ter juister plaatse
fouten zijn gevonden in:Het was ter juister plaatse aangekomen.
NIEUWE REGELAfraden - ter plaatse
fouten zijn gevonden in:Het was ter plaatse aangekomen.
NIEUWE REGELAfraden - ter plekke
fouten zijn gevonden in:Hij viel ter plekke neer.
NIEUWE REGELAfraden - ter zelfder plaatse
fouten zijn gevonden in:Het was ter zelfder plaatse aangekomen.
NIEUWE REGELAldus → zo
fouten zijn gevonden in:Ik maakte aldus een fout.
NIEUWE REGELAlle drie winnaars → alle drie de winnaars
fouten zijn gevonden in:Alle drie winnaars gingen de fout in.
NIEUWE REGELAlsdan → dan, in dat geval, op dat moment
fouten zijn gevonden in:Ik maakte alsdan een fout.
NIEUWE REGELAlsmede → en, evenals
fouten zijn gevonden in:Het is vreemd alsmede fout.
fouten zijn gevonden in:Het zwembad alsmede de fitness was al jaren niets aan gedaan.
fouten zijn gevonden in:Wij vragen de regering van Nederland, alsmede alle andere regeringen om de 'Rechten van de Natuur' te accepteren.
fouten zijn gevonden in:Het onderwerpen van alle geschillen aan de beslissing van scheidsmannen alsmede het verlenen van zijn medewerking in het geding;
NIEUWE REGELAlsook → net als, en, of
fouten zijn gevonden in:Het is vreemd alsook fout.
NIEUWE REGELAlstoen → toen
fouten zijn gevonden in:Ik maakte alstoen een fout.
NIEUWE REGELAlvorens → voordat
fouten zijn gevonden in:Alvorens ik ging, maakte ik een fout.
NIEUWE REGELAlwaar → waar
fouten zijn gevonden in:Alwaar ik ging, maakte ik een fout.
NIEUWE REGELAmpel en amper
fouten zijn gevonden in:Na amper overleg met het besluit genomen.
NIEUWE REGELAnderszins → op een andere manier, anders
fouten zijn gevonden in:Ik wilde het anderszins.
NIEUWE REGELAppeltje eitje → appeltje-eitje
fouten zijn gevonden in:Dit is appeltje eitje.
NIEUWE REGELBedoeling → bedoening
fouten zijn gevonden in:Dit is een saaie bedoeling.
NIEUWE REGELBehoudens → behalve, met uitzondering van, met behoud van, onder voorbehoud van
fouten zijn gevonden in:Ik wilde het wel, behoudens de fouten.
NIEUWE REGELBenevens → behalve, naast, en ook, net als, evenals, met daarbij
fouten zijn gevonden in:Ik wilde het wel, benevens de fouten.
NIEUWE REGELBetreffende → over
fouten zijn gevonden in:De artikelen betreffende fouten.
NIEUWE REGELBij schrijven van → in een brief
fouten zijn gevonden in:Bij schrijven van van december was het een vergissing.
NIEUWE REGELBijgevolg → dus, daardoor
fouten zijn gevonden in:Bijgevolg is het fout.
NIEUWE REGELBlijkens → gezien
fouten zijn gevonden in:Blijkens het rapport is het fout.
NIEUWE REGELBrandend schoon → brandschoon
fouten zijn gevonden in:Dit is brandend schoon gemaakt.
NIEUWE REGELC.q. → of
fouten zijn gevonden in:Het is fout, c.q. een vergissing.
NIEUWE REGELCadet of kadet
fouten zijn gevonden in:Wij vormen een cadet.
NIEUWE REGELCadet of kadet
fouten zijn gevonden in:Wij maken een kadet.
NIEUWE REGELConflicteren → botsen
fouten zijn gevonden in:Dit conflicteert en is fout.
NIEUWE REGELConform → in een brief
fouten zijn gevonden in:Dit is niet conform de eisen.
NIEUWE REGELConstitueren → instellen
fouten zijn gevonden in:De werkgroep is geconstitueerd.
NIEUWE REGELDaarenboven → bovendien, behalve dat, daarbij, verder
fouten zijn gevonden in:Daarenboven zijn het fouten.
NIEUWE REGELDanwel → of
fouten zijn gevonden in:Ik zie hem danwel haar.
NIEUWE REGELDar → daar
fouten zijn gevonden in:Hij werkt dar niet.
NIEUWE REGELDe maximum aanvaardbare → de maximaal aanvaardbare
fouten zijn gevonden in:De maximum aanvaardbare schade.
NIEUWE REGELDe → het
fouten zijn gevonden in:De weeskind.
NIEUWE REGELDegeen → degene
fouten zijn gevonden in:Hij is degeen die de fout maakt.
NIEUWE REGELDerhalve → daarom
fouten zijn gevonden in:Derhalve is het fout.
NIEUWE REGELDerhalve → daarom
fouten zijn gevonden in:Het is derhalve een vergissing.
NIEUWE REGELDes al niet te min → desalniettemin, toch
fouten zijn gevonden in:Des al niet te min is het fout.
NIEUWE REGELDesalniettemin → toch
fouten zijn gevonden in:Desalniettemin is het fout.
NIEUWE REGELDesgevraagd → daarnaar gevraagd
fouten zijn gevonden in:Hij is desgevraagd bereidt.
NIEUWE REGELDesniettegenstaande → echter, maar, toch
fouten zijn gevonden in:Hij is desniettegenstaande fout geweest.
NIEUWE REGELDewelke → die
fouten zijn gevonden in:Het is de man dewelke fout was.
NIEUWE REGELDezerzijds → van mijn kant
fouten zijn gevonden in:Dezerzijds is er bezwaar.
NIEUWE REGELDienaangaande → hierover
fouten zijn gevonden in:Dienaangaande is er bezwaar.
NIEUWE REGELDientengevolge → daardoor
fouten zijn gevonden in:Dientengevolge is er bezwaar.
NIEUWE REGELDiscrepantie → verschil, tegenstrijdigheid
fouten zijn gevonden in:De werkgroep ziet een discrepantie in de resultaten.
NIEUWE REGELDit betekend → dit betekent
fouten zijn gevonden in:Dit betekend dat het fout is
NIEUWE REGELDoch → maar
fouten zijn gevonden in:Doch er is bezwaar.
NIEUWE REGELEen aantal keer → een aantal keren
fouten zijn gevonden in:Een aantal keer ging het fout.
NIEUWE REGELEen afdoende antwoord → een afdoend antwoord
fouten zijn gevonden in:Een afdoende antwoord.
NIEUWE REGELEerst dan → pas dan
fouten zijn gevonden in:Eerst dan gaat het fout.
NIEUWE REGELEn... en ... en ...
fouten zijn gevonden in:Dit is een fout en dit en dit en dit.
NIEUWE REGELEnkel → alleen
fouten zijn gevonden in:Het is enkel een fout.
NIEUWE REGELEntameren → beginnen, in gang zetten
fouten zijn gevonden in:Wij entameren een verbetering.
NIEUWE REGELEvenmin → ook niet
fouten zijn gevonden in:Dat is evenmin een fout.
NIEUWE REGELEvenwel → echter, maar ..., toch, niettemin
fouten zijn gevonden in:Het is evenwel fout.
NIEUWE REGELEvenwel → toch
fouten zijn gevonden in:Dat is evenwel een fout.
NIEUWE REGELEvenzeer → ook
fouten zijn gevonden in:Dat is evenzeer een fout.
NIEUWE REGELEvident → duidelijk
fouten zijn gevonden in:De werkgroep noemt het evident.
NIEUWE REGELEx nunc → meteen, direct
fouten zijn gevonden in:Dat is ex nunc gedaan.
NIEUWE REGELExceptioneel → excessief
fouten zijn gevonden in:De werkgroep ziet een excessieve toename in de resultaten.
NIEUWE REGELExceptioneel → uitzonderlijk
fouten zijn gevonden in:De werkgroep ziet een exceptionele toename in de resultaten.
NIEUWE REGELExplicatie → uitleg
fouten zijn gevonden in:De werkgroep doet een explicatie.
NIEUWE REGELFluctueren → schommelen
fouten zijn gevonden in:Het niveau fluctueert.
NIEUWE REGELGaarne → graag
fouten zijn gevonden in:Dat is gaarne gedaan.
NIEUWE REGELGaat te paard met → gaat gepaard met
fouten zijn gevonden in:Het gaat te paard met humor.
NIEUWE REGELGe, gij → je, u
fouten zijn gevonden in:Ge doet het fout.
NIEUWE REGELGeen de maar den in plaatsnaam met 'aan de' er in.
fouten zijn gevonden in:Krimpen aan de IJssel.
NIEUWE REGELGeenszins → niet, zeker niet
fouten zijn gevonden in:Dat is geenszins een probleem.
NIEUWE REGELGelukken → lukken
fouten zijn gevonden in:De zaken gelukken ons niet.
NIEUWE REGELGenoegzaam → voldoende
fouten zijn gevonden in:Dat is genoegzaam bekend.
NIEUWE REGELGeraken → raken
fouten zijn gevonden in:Ik geraak in het vreemde.
NIEUWE REGELGrootte van orde → orde van grootte
fouten zijn gevonden in:Het was van die grootte van orde.
NIEUWE REGELHeden → vandaag, nu
fouten zijn gevonden in:Dat is heden bekendgemaakt.
NIEUWE REGELHet Natuurkunde College → het Natuurkundecollege
fouten zijn gevonden in:Ik zie het Natuurkunde College.
NIEUWE REGELHet deur raam → het deurraam
fouten zijn gevonden in:Ik zie het deur raam.
NIEUWE REGELHet → de
fouten zijn gevonden in:Het man.
NIEUWE REGELHoofdletters voor chinees
fouten zijn gevonden in:Hij at bij de chinees.
NIEUWE REGELHoofdletters voor restaurants
fouten zijn gevonden in:Hij at bij de italiaan.
NIEUWE REGELHuis aan huis blad → huis-aan-huisblad
fouten zijn gevonden in:Dit is een huis aan huis blad.
NIEUWE REGELHuis aan huis blad → huis-aan-huisblad
fouten zijn gevonden in:Dit is een huis tuin en keuken gesprek.
NIEUWE REGELIets dat → iets wat
fouten zijn gevonden in:Het is iets dat fout is.
NIEUWE REGELImmer → altijd
fouten zijn gevonden in:Het is immer fout.
NIEUWE REGELJij beheerd → jij beheert
fouten zijn gevonden in:Jij beheerd het geheel.
NIEUWE REGELJimmy Hendrix → Jimi Hendrix (etc.)
fouten zijn gevonden in:Kent u Jimi Hendricks?
fouten zijn gevonden in:Kent u Jimmy Hendrix?
fouten zijn gevonden in:Kent u Barbara Hendrix?
fouten zijn gevonden in:Kent u Barbra Hendricks?
fouten zijn gevonden in:Kent u Groucho Max?
fouten zijn gevonden in:Kent u de Max Brothers?
fouten zijn gevonden in:Kent u Karl Max?
fouten zijn gevonden in:Kent u Siegmund Freud?
fouten zijn gevonden in:Kent u Bertrand Russel?
fouten zijn gevonden in:Kent u Willi Brandt?
fouten zijn gevonden in:Kent u Keira Knightly?
fouten zijn gevonden in:Kent u Kiera Knightley?
fouten zijn gevonden in:Kent u Debora Winger?
fouten zijn gevonden in:Kent u Steve Carrell?
fouten zijn gevonden in:Kent u Will Ferrel?
fouten zijn gevonden in:Kent u Jimmy Paige?
fouten zijn gevonden in:Kent u Jimmi Page?
fouten zijn gevonden in:Kent u Guns And Roses?
fouten zijn gevonden in:Kent u Gun N’ Roses?
fouten zijn gevonden in:Kent u Axle Rose?
fouten zijn gevonden in:Kent u Axl Roses?
fouten zijn gevonden in:Kent u Ozzy Osbourn?
fouten zijn gevonden in:Kent u Randy Roads?
fouten zijn gevonden in:Kent u Justin Beiber?
fouten zijn gevonden in:Kent u Lionel Ritchie?
fouten zijn gevonden in:Kent u Eddie Rabbit?
fouten zijn gevonden in:Kent u Billy Holiday?
fouten zijn gevonden in:Kent u Billy Squire?
fouten zijn gevonden in:Kent u Bonnie Rate?
fouten zijn gevonden in:Kent u Janice Joplin?
fouten zijn gevonden in:Kent u Sid Viscious?
fouten zijn gevonden in:Kent u Dona Summer?
fouten zijn gevonden in:Kent u Donna Summers?
fouten zijn gevonden in:Kent u Megadeath?
fouten zijn gevonden in:Kent u Led Zepelin?
fouten zijn gevonden in:Kent u Lead Zeppelin?
fouten zijn gevonden in:Kent u Deaf Leppard?
fouten zijn gevonden in:Kent u Def Leopard?
fouten zijn gevonden in:Un disque van de Greatful Dead?
fouten zijn gevonden in:Un disque van de Grateful-dead?
fouten zijn gevonden in:Kent u Roger Hogson?
fouten zijn gevonden in:Kent u Stefi Graf?
fouten zijn gevonden in:Kent u Cheryl Crow?
fouten zijn gevonden in:Kent u Keith Jarret?
fouten zijn gevonden in:Kent u Keith Richard?
fouten zijn gevonden in:Kent u Cliff Richards?
fouten zijn gevonden in:Kent u Freddy Mercury?
fouten zijn gevonden in:Kent u Art Garfunkle?
fouten zijn gevonden in:Kent u Alanis Morrissette?
fouten zijn gevonden in:Kent u Weird al Yankovich?
fouten zijn gevonden in:Kent u Barbara Streisand?
fouten zijn gevonden in:Kent u Edgar Alan Poe?
fouten zijn gevonden in:Kent u Charlotte Bronte?
fouten zijn gevonden in:Kent u Stephanie Meyer?
fouten zijn gevonden in:Kent u Jonathan Fransen?
fouten zijn gevonden in:Kent u Jane Austin?
fouten zijn gevonden in:Kent u Jimmy Buffet?
fouten zijn gevonden in:Kent u Jimi Buffett?
fouten zijn gevonden in:Kent u Warren Buffet?
fouten zijn gevonden in:Kent u Waren Buffett?
fouten zijn gevonden in:Joel and Ethan Cohen?
fouten zijn gevonden in:Kent u Nicholas Cage?
fouten zijn gevonden in:Kent u John Stewart?
fouten zijn gevonden in:Kent u Ghandi?
fouten zijn gevonden in:Kent u Barak Obama?
fouten zijn gevonden in:Kent u Barack Obbama?
fouten zijn gevonden in:Kent u Selma Hayek?
fouten zijn gevonden in:Kent u Salma Hayeck?
fouten zijn gevonden in:Kent u Jerry Seinfield?
fouten zijn gevonden in:Kent u Kayne West?
fouten zijn gevonden in:Kent u Bjarne Stroustroup?
fouten zijn gevonden in:Kent u Bjarnes Stroustrup?
fouten zijn gevonden in:Kent u Linux Torvalds?
fouten zijn gevonden in:Kent u Linus Thorvalds?
fouten zijn gevonden in:Kent u Richard Stallmann?
fouten zijn gevonden in:Kent u Bram Moolenar?
fouten zijn gevonden in:Henri Pointcaré?
fouten zijn gevonden in:Raymond Pointcaré?
fouten zijn gevonden in:Charles de Gaule?
fouten zijn gevonden in:Kent u Valérie Giscard d’Estaing?
fouten zijn gevonden in:Kent u François Mitterand?
fouten zijn gevonden in:Kent u Nicolas Sarkozi?
fouten zijn gevonden in:Kent u François Holland?
fouten zijn gevonden in:Kent u Francois Hollande?
fouten zijn gevonden in:Kent u Lilianne Bettencourt?
fouten zijn gevonden in:Kent u Liliane Betencourt?
fouten zijn gevonden in:Kent u Ingrid Bettencourt?
fouten zijn gevonden in:Kent u Ingride Betancourt?
fouten zijn gevonden in:Kent u Arnold Schwarzeneger?
fouten zijn gevonden in:Kent u Ringo Star?
fouten zijn gevonden in:Kent u Sofia Loren?
fouten zijn gevonden in:Kent u Adams Family?
fouten zijn gevonden in:La Famille Adams?
fouten zijn gevonden in:Kent u Forest Gump?
fouten zijn gevonden in:Kent u Whoopie Goldberg?
fouten zijn gevonden in:Kent u Jennifer Anniston?
fouten zijn gevonden in:Kent u Courtney Cox?
fouten zijn gevonden in:Kent u Alissa Milano?
fouten zijn gevonden in:Kent u Alyssa Milanno?
fouten zijn gevonden in:Kent u Lisa Minnelli?
fouten zijn gevonden in:Kent u Brooke Shield?
fouten zijn gevonden in:Kent u Joddie Foster?
fouten zijn gevonden in:Kent u Allan Stivell?
fouten zijn gevonden in:Kent u Alan Stivel?
fouten zijn gevonden in:Kent u Glenn Mor?
fouten zijn gevonden in:Kent u Glennmor?
fouten zijn gevonden in:Kent u Bernez Tanguy est un poète en langue bretonne?
fouten zijn gevonden in:Kent u Brittany Spears?
fouten zijn gevonden in:Kent u Britney Spear?
fouten zijn gevonden in:Kent u Karl Lagerfield?
fouten zijn gevonden in:Kent u Carl Lagerfeld?
fouten zijn gevonden in:Kent u Maria Carey?
fouten zijn gevonden in:Kent u Merryl Streep?
fouten zijn gevonden in:Kent u Cyndie Lauper?
fouten zijn gevonden in:Kent u Cyndi Laupers?
fouten zijn gevonden in:Kent u Albert Schweizer?
fouten zijn gevonden in:Kent u Mark Zuckerburg?
fouten zijn gevonden in:Kent u Mark Zuckerburg?
NIEUWE REGELKLM vliegtuig → KLM-vliegtuig
fouten zijn gevonden in:Zij heeft een 06 nummertje.
NIEUWE REGELKomma als aanhalingsteken
fouten zijn gevonden in:Ik zie ,,het.
NIEUWE REGELLeger des Heils
fouten zijn gevonden in:Dit is het leger des heils.
NIEUWE REGELMede → ook, onder andere
fouten zijn gevonden in:Ik maakte mede een fout.
NIEUWE REGELMeervoud met 's
fouten zijn gevonden in:Hij deed het goed in bepaalde scène's.
NIEUWE REGELModaliteit
fouten zijn gevonden in:Het contract heeft een bijzondere modaliteit.
NIEUWE REGELN.B.: → N.B.
fouten zijn gevonden in:N.B.: Dit is fout.
NIEUWE REGELNB: → NB
fouten zijn gevonden in:NB: Dit is fout.
NIEUWE REGELNefast
fouten zijn gevonden in:Het is nefast voor ons.
NIEUWE REGELNiet gemakkelijk leesbaar door lengte
fouten zijn gevonden in:a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w.
NIEUWE REGELNiettemin → toch, intussen, desondanks
fouten zijn gevonden in:Het is niettemin fout.
NIEUWE REGELNimmer → nooit
fouten zijn gevonden in:Het is nimmer fout.
NIEUWE REGELNog eendje → nog eentje
fouten zijn gevonden in:Ik doe er nog eendje.
NIEUWE REGELOmtrent → over
fouten zijn gevonden in:De artikelen omtrent fouten.
NIEUWE REGELP.S.: → P.S.
fouten zijn gevonden in:P.S.: Dit is fout.
NIEUWE REGELPS: → PS
fouten zijn gevonden in:PS: Dit is fout.
NIEUWE REGELPlatvorm → patform
fouten zijn gevonden in:Het is een platvorm.
NIEUWE REGELRadarwerk of raderwerk
fouten zijn gevonden in:Het radarwerk liep vast.
NIEUWE REGELTaak is voldaan → taak is volbracht
fouten zijn gevonden in:Mijn taak is voldaan.
NIEUWE REGELTe lange zin, lastig leesbaar
fouten zijn gevonden in:a b c d e f g h i j k l m a b c d e f g h i j k l m a b c d e f g h i j k l m.
NIEUWE REGELTe veel → teveel
fouten zijn gevonden in:Het is een te veel aan argumenten.
NIEUWE REGELTen einde → teneinde
fouten zijn gevonden in:Het loopt ten einde een doel te halen.
NIEUWE REGELTeneinde → om
fouten zijn gevonden in:Het loopt teneinde een doel te halen.
NIEUWE REGELTer aarde bestelling → teraardebestelling
fouten zijn gevonden in:De ter aarde bestelling is onterecht.
NIEUWE REGELTer dood veroordeling → terdoodveroordeling
fouten zijn gevonden in:De ter dood veroordeling is onterecht.
NIEUWE REGELTer zake van → in verband met
fouten zijn gevonden in:Ter zake van uw verzoek --.
NIEUWE REGELTeveel → te veel
fouten zijn gevonden in:Ik zie teveel wagens.
NIEUWE REGELThans → nu, tegenwoordig
fouten zijn gevonden in:Ik zie hem thans.
NIEUWE REGELTwee onder een kap woning → twee-onder-een-kap-woning
fouten zijn gevonden in:Dit is een twee onder een kap woning.
NIEUWE REGELVeel te lange zin
fouten zijn gevonden in:a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c d e f g a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c d e f g a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
NIEUWE REGELVerse groeten → verse groenten
fouten zijn gevonden in:Een gerecht met verse groeten.
NIEUWE REGELVervangen voor → vervangen door
fouten zijn gevonden in:Hij verving de kachel voor een houtbrander.
NIEUWE REGELVlaams of Oudnederlands, geen Standaardnederlands
fouten zijn gevonden in:Den lelijken man.
NIEUWE REGELVoorts → verder, bovendien, overigens
fouten zijn gevonden in:Voorts is het fout.
NIEUWE REGELWaarschuwen voor 'den' buiten staande uitdrukkingen
fouten zijn gevonden in:Het is den man.
NIEUWE REGELWaarschuwen voor 'der' buiten staande uitdrukkingen
fouten zijn gevonden in:Het is der fout.
NIEUWE REGELWaarschuwen voor 'des' buiten staande uitdrukkingen
fouten zijn gevonden in:Het is des fouts.
NIEUWE REGELWaarschuwen voor 'gebreke' buiten 'in gebreke'
fouten zijn gevonden in:Hij had gebreke.
NIEUWE REGELWaarschuwen voor 'haars' etc. buiten staande uitdrukkingen
fouten zijn gevonden in:Het is mijns inzien fout.
NIEUWE REGELWaarschuwen voor 'harer' etc. buiten staande uitdrukkingen
fouten zijn gevonden in:Het is te uwer info.
NIEUWE REGELWaarschuwen voor 'jouwen' etc. buiten staande uitdrukkingen
fouten zijn gevonden in:Het is te uwen behoeven.
NIEUWE REGELWij, zij, jij → we, ze, je, me
fouten zijn gevonden in:Wij vinden het fout.
NIEUWE REGELZeldzaam korte zin
fouten zijn gevonden in:Hij dom.
NIEUWE REGELZeldzaam korte zin.
fouten zijn gevonden in:Hij.
NIEUWE REGELZetelen
fouten zijn gevonden in:Hij zetelt in de commissie.
NIEUWE REGELZinnen van 2 woorden
fouten zijn gevonden in:Hij doet.
NIEUWE REGELZulks → dit, dat, zoiets
fouten zijn gevonden in:Zulks is fout.
NIEUWE REGELa capellagroep → a-cappellagroep
fouten zijn gevonden in:Zij zongen in een à capellakoor.
NIEUWE REGELa.i.o. → aio
fouten zijn gevonden in:Hij is a.i.o.
NIEUWE REGELaan en uit relatie → aan-en-uit-relatie
fouten zijn gevonden in:Dit is een aan en uit relatie.
NIEUWE REGELaccountant → boekhouder
fouten zijn gevonden in:Gebruik de accountant.
NIEUWE REGELad. → ad
fouten zijn gevonden in:Ik wil ad. punt 5 nog iets zeggen.
NIEUWE REGELadvocaat van de duivel rol → advocaat-van-de-duivel-rol
fouten zijn gevonden in:Dit is een advocaat van de duivel rol.
NIEUWE REGELairbag → botsballon
fouten zijn gevonden in:Gebruik de airbag.
NIEUWE REGELairconditioning → luchtbehandeling
fouten zijn gevonden in:Gebruik de airconditioning.
NIEUWE REGELalleen op de wereld gevoel → alleen-op-de-wereld-gevoel
fouten zijn gevonden in:Dit is een alleen op de wereld gevoel.
NIEUWE REGELalles of niets poging → alles-of-niets-poging
fouten zijn gevonden in:Dit is een alles of niets poging.
NIEUWE REGELbaas boven baasprincipe → baas-boven-baasprincipe
fouten zijn gevonden in:Dit is een baas boven baas principe.
NIEUWE REGELbaas in eigen buik demonstratie → baas-in-eigen-buik-demonstratie
fouten zijn gevonden in:Dit is een baas in eigen buik demonstratie.
NIEUWE REGELbabysit → oppasser
fouten zijn gevonden in:Zoek de babysit.
fouten zijn gevonden in:Ik durfde in het begin geen babysit nemen.
NIEUWE REGELbeginnen lopen → beginnen te lopen
fouten zijn gevonden in:Ik zal beginnen werken.
NIEUWE REGELbenen op tafel overleg → benen-op-tafel-overleg
fouten zijn gevonden in:Dit is een benen op tafel overleg.
NIEUWE REGELbesef me → realiseer me
fouten zijn gevonden in:Ik besef me dat dit fout is.
NIEUWE REGELbeseft zich → realiseert
fouten zijn gevonden in:Hij beseft zich dat dit fout is.
NIEUWE REGELbij voorbeeld → bijvoorbeeld
fouten zijn gevonden in:Bij voorbeeld dit is fout.
NIEUWE REGELbodyguard → lijfwacht
fouten zijn gevonden in:Gebruik de bodyguard.
NIEUWE REGELbreak → pauze
fouten zijn gevonden in:Gebruik de break.
NIEUWE REGELbullshit → onzin
fouten zijn gevonden in:Het is bullshit.
NIEUWE REGELcelebrity → ster
fouten zijn gevonden in:Gebruik de celebrity.
NIEUWE REGELchecken → controleren
fouten zijn gevonden in:Je moet niet checken.
NIEUWE REGELcommercial → reclame
fouten zijn gevonden in:Gebruik de commercial.
NIEUWE REGELcrashen → neerstorten
fouten zijn gevonden in:Je moet niet crashen.
NIEUWE REGELcruisecontrol +> snelheidsregeling
fouten zijn gevonden in:Gebruik de cruisecontrol.
NIEUWE REGELdag na dag beschrijving → dag-na-dag-beschrijving
fouten zijn gevonden in:Dit is een dag na dag beschrijving.
NIEUWE REGELde wiel as → de wielas
fouten zijn gevonden in:Ik zie de wiel as.
NIEUWE REGELdecennia lang → decennialang
fouten zijn gevonden in:Een decennia lang verhaal.
NIEUWE REGELderde wereldland → derdewereldland
fouten zijn gevonden in:De derde wereldlanden vergaderden.
NIEUWE REGELdertien in een dozijn film → dertien-in-een-dozijn-film
fouten zijn gevonden in:Dit is een dertien in een dozijn film.
NIEUWE REGELdesign → ontwerp
fouten zijn gevonden in:Gebruik het design.
NIEUWE REGELdie gene → diegene
fouten zijn gevonden in:Hij is de gene die het fout doet.
NIEUWE REGELdr → dr.
fouten zijn gevonden in:Dr Janssen is fout.
NIEUWE REGELe-mail → e-post
fouten zijn gevonden in:Gebruik de e-mail.
NIEUWE REGELeen ieder → eenieder
fouten zijn gevonden in:Een ieder gaat mee.
NIEUWE REGELeen zelfde → eenzelfde
fouten zijn gevonden in:Een zelfde is fout.
NIEUWE REGELeens, maar nooit meer
fouten zijn gevonden in:Het was eens maar nooit meer.
NIEUWE REGELeerste-kamerstuk → Eerste Kamerstuk
fouten zijn gevonden in:Dit Eerste-Kamerstuk is gevoelig materiaal.
NIEUWE REGELex btw → excl. btw
fouten zijn gevonden in:Het is ex btw.
NIEUWE REGELex man → ex-man-
fouten zijn gevonden in:Een ex medewerker.
NIEUWE REGELeyecatcher → blikvanger
fouten zijn gevonden in:Gebruik de eyecatcher.
NIEUWE REGELface to face onderwijs → face-to-face-onderwijs
fouten zijn gevonden in:Dit is een face to face onderwijs.
NIEUWE REGELfeedback → terugkoppeling
fouten zijn gevonden in:Gebruik de feedback.
NIEUWE REGELföhn → haardroger
fouten zijn gevonden in:Gebruik de föhn.
NIEUWE REGELgeen ` (backtick)
fouten zijn gevonden in:Ik lees een A4`tje.
NIEUWE REGELgeld terug bij vertraging actie → geld-terug-bij-vertraging-actie
fouten zijn gevonden in:Dit is een geld terug bij vertraging actie.
NIEUWE REGELgele - truidrager → geletruidrager
fouten zijn gevonden in:De gele - truidrager finishte.
NIEUWE REGELgele truidrager → geletruidrager
fouten zijn gevonden in:De gele truidrager finishte.
NIEUWE REGELglas in lood raam → glas-in-lood-raam
fouten zijn gevonden in:Dit is een glas in lood raam.
NIEUWE REGELgoal → doel(punt)
fouten zijn gevonden in:Hij miste het goal.
NIEUWE REGELgooi en smijt werk → gooi-en-smijt-werk
fouten zijn gevonden in:Dit is een gooi en smijt werk.
NIEUWE REGELhalf om half gehakt → half-om-half-gehakt
fouten zijn gevonden in:Dit is een half om half gehakt.
NIEUWE REGELhang en sluit werk → hang-en-sluit-werk
fouten zijn gevonden in:Dit is een hang en sluit werk.
NIEUWE REGELhans en grietje huis → hans-en-grietje-huis
fouten zijn gevonden in:Dit is een hans en grietje huis.
NIEUWE REGELhard tegen hard discussie → hard-tegen-hard-discussie
fouten zijn gevonden in:Dit is een hard tegen hard discussie.
NIEUWE REGELheet van de naald verslag → heet-van-de-naald-verslag
fouten zijn gevonden in:Dit is een heet van de naald verslag.
NIEUWE REGELhigh tech → hightech
fouten zijn gevonden in:Het is high tech.
NIEUWE REGELhovercraft → luchtkussenvaartuig
fouten zijn gevonden in:Gebruik de hovercraft.
NIEUWE REGELhuis in huis constructie → huis-in-huis-constructie
fouten zijn gevonden in:Dit is een huis in huis constructie.
NIEUWE REGELimage → imago
fouten zijn gevonden in:Het is mijn image.
NIEUWE REGELin gebruik name etc.
fouten zijn gevonden in:De in gebruik name is fout.
NIEUWE REGELin gebruik name etc.
fouten zijn gevonden in:De toe name is fout.
NIEUWE REGELin vrijheidstelling → invrijheidstelling
fouten zijn gevonden in:De in gebruikstelling werd uitgesteld.
NIEUWE REGELin zake → inzake
fouten zijn gevonden in:Hij zit niet in zake.
NIEUWE REGELintensive care → intensieve zorg
fouten zijn gevonden in:Gebruik de intensive care.
NIEUWE REGELjeu de boules baan → jeu-de-boules-baan
fouten zijn gevonden in:Dit is een jeu de boules baan.
NIEUWE REGELjip en janneke taal → jip-en-janneke-taal
fouten zijn gevonden in:Dit is een jip en janneke taal.
NIEUWE REGELkat en muis spel → kat-en-muis-spel
fouten zijn gevonden in:Dit is een kat en muis spel.
NIEUWE REGELkip of ei vraag → kip-of-ei-vraag
fouten zijn gevonden in:Dit is een kip of ei vraag.
NIEUWE REGELkm. → km
fouten zijn gevonden in:Het is 15 mm. dik.
NIEUWE REGELkop of munt beslissing → kop-of-munt-beslissing
fouten zijn gevonden in:Dit is een kop of munt beslissing.
NIEUWE REGELlach of ik schiet show → lach-of-ik-schiet-show
fouten zijn gevonden in:Dit is een lach of ik schiet show.
NIEUWE REGELlijf aan lijf gevecht → lijf-aan-lijf-gevecht
fouten zijn gevonden in:Dit is een lijf aan lijf gevecht.
NIEUWE REGELlik op stuk beleid → lik-op-stuk-beleid
fouten zijn gevonden in:Dit is een lik op stuk beleid.
NIEUWE REGELmaanden hebben geen hoofdletter
fouten zijn gevonden in:De maand Mei is droog.
NIEUWE REGELmagazine → tijdschrift
fouten zijn gevonden in:Gebruik het magazine.
NIEUWE REGELmake up → make-up
fouten zijn gevonden in:Zij draagt make up.
NIEUWE REGELmama en papa lening → mama-en-papa-lening
fouten zijn gevonden in:Dit is een mama en papa lening.
NIEUWE REGELman tegen man gevecht → man-tegen-man-gevecht
fouten zijn gevonden in:Dit is een man tegen man gevecht.
NIEUWE REGELmanagement → leiding
fouten zijn gevonden in:Verzorg het management.
NIEUWE REGELmannen onder elkaar humor → mannen-onder-elkaar-humor
fouten zijn gevonden in:Dit is een mannen onder elkaar humor.
NIEUWE REGELmatch → wedstrijd, overeenkomst
fouten zijn gevonden in:Gebruik de matchmaker.
NIEUWE REGELme teen → meteen, met een, mijn teen
fouten zijn gevonden in:Dit is niet me teen.
NIEUWE REGELmeeting → bijeenkomst
fouten zijn gevonden in:Gebruik de meeting.
NIEUWE REGELmond en klauw zeer → mond-en-klauw-zeer
fouten zijn gevonden in:Dit is een mond en klauw zeer.
NIEUWE REGELmond op mond beademing → mond-op-mond-beademing
fouten zijn gevonden in:Dit is een mond op mond beademing.
NIEUWE REGELmond op mond reclame → mond-tot-mond-reclame
fouten zijn gevonden in:Dit is een mond op mond reclame.
NIEUWE REGELmond tot mond reclame → mond-tot-mond-reclame
fouten zijn gevonden in:Dit is een mond tot mond reclame.
NIEUWE REGELmonopoliën of monopolyen
fouten zijn gevonden in:Wij monopoliën soms.
NIEUWE REGELmultiple choice → meerkeuze
fouten zijn gevonden in:Gebruik de multiplechoicevraag.
NIEUWE REGELnegen tot vijf mentaliteit → negen-tot-vijf-mentaliteit
fouten zijn gevonden in:Dit is een negen tot vijf mentaliteit.
NIEUWE REGELnek aan nek race → nek-aan-nek-race
fouten zijn gevonden in:Dit is een nek aan nek race.
NIEUWE REGELnormen en waarden debat → normen-en-waarden-debat
fouten zijn gevonden in:Dit is een normen en waarden debat.
NIEUWE REGELopa en oma regeling → opa-en-oma-regeling
fouten zijn gevonden in:Dit is een opa en oma regeling.
NIEUWE REGELot en sien kleding → ot-en-sien-kleding
fouten zijn gevonden in:Dit is een ot en sien kleding.
NIEUWE REGELover mijn lijk mentaliteit → over-mijn-lijk-mentaliteit
fouten zijn gevonden in:Dit is een over mijn lijk mentaliteit.
NIEUWE REGELpapa en mama huis → papa-en-mama-huis
fouten zijn gevonden in:Dit is een papa en mama huis.
NIEUWE REGELpassword → wachtwoord
fouten zijn gevonden in:Gebruik het password.
NIEUWE REGELpeper en zout stel → peper-en-zout-stel
fouten zijn gevonden in:Dit is een peper en zout stel.
NIEUWE REGELpoep en pies humor → poep-en-pies-humor
fouten zijn gevonden in:Dit is een poep en pies humor.
NIEUWE REGELreporter → verslaggever
fouten zijn gevonden in:Gebruik de reporter.
NIEUWE REGELrijst met krenten hond → rijst-met-krenten-hond
fouten zijn gevonden in:Dit is een rijst met krenten hond.
NIEUWE REGELrode-kruishulp → Rode Kruishulp
fouten zijn gevonden in:Dit is rode-kruishulp.
NIEUWE REGELrond de tafel coaching → rond-de-tafel-coaching
fouten zijn gevonden in:Dit is een rond de tafel coaching.
NIEUWE REGELrond de wereld ticket → rond-de-wereld-ticket
fouten zijn gevonden in:Dit is een rond de wereld ticket.
NIEUWE REGELroyalty → koninklijk huis
fouten zijn gevonden in:Er staat royalty in het blad.
NIEUWE REGELroyalty's → rechten, inkomsten
fouten zijn gevonden in:Hij krijgt royalty's van het blad.
NIEUWE REGELrücksichtlos → niets of niemand ontziend, meedogenloos
fouten zijn gevonden in:Hij is rücksichtlos.
NIEUWE REGELsale → uitverkoop
fouten zijn gevonden in:Gebruik de sale.
NIEUWE REGELstap voor stap plan → stap-voor-stap-plan
fouten zijn gevonden in:Dit is een stap voor stap plan.
NIEUWE REGELstatement → stelling, uitspraak, verklaring
fouten zijn gevonden in:Gebruik de statement.
NIEUWE REGELsupport → ondersteuning
fouten zijn gevonden in:Ik wil graag support.
NIEUWE REGELtalkshow → praatprogramma
fouten zijn gevonden in:Gebruik de talkshow.
NIEUWE REGELtalkshows → praatprogramma's
fouten zijn gevonden in:Gebruik de talkshows.
NIEUWE REGELte voorschijn → tevoorschijn
fouten zijn gevonden in:Het komt te voorschijn.
NIEUWE REGELtussen de oren ziekte → tussen-de-oren-ziekte
fouten zijn gevonden in:Dit is een tussen de oren ziekte.
NIEUWE REGELtweede-kamerstuk → Tweede Kamerstuk
fouten zijn gevonden in:Dit Tweede-Kamerstuk is gevoelig materiaal.
NIEUWE REGELuitdrukkingen met 'bate'
fouten zijn gevonden in:Het was ter mijnen bate gedaan.
NIEUWE REGELuitdrukkingen met 'bestemder'
fouten zijn gevonden in:Het was ter bestemder tijde.
NIEUWE REGELuitdrukkingen met 'eigener'
fouten zijn gevonden in:Uit eigener initiatief kwam de chef.
NIEUWE REGELuitdrukkingen met 'geruchte'
fouten zijn gevonden in:Het was als geruchte vernomen.
NIEUWE REGELuitdrukkingen met 'hunnent' etc.
fouten zijn gevonden in:Het was ter hunnent.
NIEUWE REGELuitdrukkingen met 'lijve'
fouten zijn gevonden in:Het was aan de lijve.
NIEUWE REGELuitdrukkingen met 'machte'
fouten zijn gevonden in:Ze waren tot tot machte bestempeld.
NIEUWE REGELuitdrukkingen met 'monde'
fouten zijn gevonden in:De monde van de kinderen.
NIEUWE REGELuitdrukkingen met 'plaatse'
fouten zijn gevonden in:Het was ter bestemd plaatse.
NIEUWE REGELuitdrukkingen met 'ure'
fouten zijn gevonden in:Ze kwamen te elfde ure.
NIEUWE REGELuitdrukkingen met 'wijle'
fouten zijn gevonden in:Bij tijd of wijle gaat het goed.
NIEUWE REGELupdaten → bijwerken
fouten zijn gevonden in:Je moet niet updaten.
NIEUWE REGELuw gaat → u gaat
fouten zijn gevonden in:Uw valt weg.
NIEUWE REGELvan negen tot vijf type → van-negen-tot-vijf-type
fouten zijn gevonden in:Dit is een van negen tot vijf type.
NIEUWE REGELver van mijn bed show → ver-van-mijn-bed-show
fouten zijn gevonden in:Dit is een ver van mijn bed show.
NIEUWE REGELvoet bij stuk beleid → voet-bij-stuk-beleid
fouten zijn gevonden in:Dit is voet bij stuk beleid.
NIEUWE REGELvraag en antwoord spel → vraag-en-antwoord-spel
fouten zijn gevonden in:Dit is een vraag en antwoord spel.
NIEUWE REGELvrouwen onder elkaar humor → vrouwen-onder-elkaar-humor
fouten zijn gevonden in:Dit is vrouwen onder elkaar humor.
NIEUWE REGELwebsite → webstek
fouten zijn gevonden in:Gebruik de website.
NIEUWE REGELweekend → weekeinde
fouten zijn gevonden in:Gebruik het weekend.
NIEUWE REGELweer zin → weerzin
fouten zijn gevonden in:Mijn weer zin tegen dit onderwerp is groot.
NIEUWE REGELwelles nietes spel → welles-nietes-spel
fouten zijn gevonden in:Dit is een welles nietes spel.
NIEUWE REGELwilden of wouden
fouten zijn gevonden in:Wij wouden dat even zeggen.
NIEUWE REGELwillens en wetens
fouten zijn gevonden in:En, willens wij dat?
NIEUWE REGELzulks etc.
fouten zijn gevonden in:Ik zie het desalniettemin niet.
NIEUWE REGEL€ teken → €-teken
fouten zijn gevonden in:Hij gaf mij een €teken.
VERBETERDE REGELKomma vergeten?
fouten zijn niet gevonden in:Het planetarium ging open in april 1977.
fouten zijn niet gevonden in:De voorsprong was nipt.
fouten zijn niet gevonden in:Naar verluidt ishet goed.
VERBETERDE REGELLang woord in hoofdletters
fouten zijn niet gevonden in:AMSTERDAM - is een uitzondering van kranten.
VERBETERDE REGELamerikanen of Amerikanen
fouten zijn gevonden in:Het is heel leuk voor de amerikanen.
VERBETERDE REGELlaat ons
fouten zijn gevonden in:Laat ons opmerken dat het oriënteringsvermogen slechts zijn volle ontwikkeling kan hebben, wanneer de duif van een uitstekende gezondheid geniet.
VERBETERDE REGELà charge
fouten zijn gevonden in:Ik word wel getuige a charge voor yveZ21.
VERWIJDEREDE REGEL1 ste
VERWIJDEREDE REGEL15 e
VERWIJDEREDE REGEL15 jarig
VERWIJDEREDE REGEL1ste
VERWIJDEREDE REGEL3e persoon i.p.v voltooid deelwoord
VERWIJDEREDE REGEL5de
VERWIJDEREDE REGELEmail of e-mail
VERWIJDEREDE REGELHoofdletter in 2 deel bij geografie
VERWIJDEREDE REGELHoofletter bij Straat van ..
VERWIJDEREDE REGELIn tact
VERWIJDEREDE REGELKadet of kadet
VERWIJDEREDE REGELKorps of corps
VERWIJDEREDE REGELMeervoud met onterechte 's
VERWIJDEREDE REGELMissende hoofdletter in plaatsnaam met 'aan de'er in.
VERWIJDEREDE REGELMogelijk missende hoofdletter in 'rivier' in 'Gele Rivier'
VERWIJDEREDE REGELPallet i.p.v. palet
VERWIJDEREDE REGELSamenstelling met getal
VERWIJDEREDE REGELTe veel i.p.v. teveel
VERWIJDEREDE REGELTen einde mag 'af' zijn
VERWIJDEREDE REGELTer aarde bestelling
VERWIJDEREDE REGELTer dood veroordeling
VERWIJDEREDE REGELTeveel i.p.v. te veel
VERWIJDEREDE REGELXYZ -jte
VERWIJDEREDE REGELXYZ ding
VERWIJDEREDE REGELXYZtje
VERWIJDEREDE REGELZin begint met En
VERWIJDEREDE REGELa capella in samenstelling
VERWIJDEREDE REGELaccountant
VERWIJDEREDE REGELad hoc
VERWIJDEREDE REGELafdeling
VERWIJDEREDE REGELafkorting vereist punt
VERWIJDEREDE REGELaio, geen A.I.O.
VERWIJDEREDE REGELairbag
VERWIJDEREDE REGELairconditioning
VERWIJDEREDE REGELaller
VERWIJDEREDE REGELbabysit
VERWIJDEREDE REGELbeginnen [werkwoord]
VERWIJDEREDE REGELbelasting(s)
VERWIJDEREDE REGELbesef me
VERWIJDEREDE REGELbeseft zich
VERWIJDEREDE REGELbij voorbeeld
VERWIJDEREDE REGELbodyguard
VERWIJDEREDE REGELbreak
VERWIJDEREDE REGELbullshit
VERWIJDEREDE REGELcelebrity
VERWIJDEREDE REGELchecken
VERWIJDEREDE REGELcommercial
VERWIJDEREDE REGELcrashen
VERWIJDEREDE REGELcruisecontrol
VERWIJDEREDE REGELdat gene
VERWIJDEREDE REGELde i.p.v. het
VERWIJDEREDE REGELde i.p.v. het bij verkleinwoord
VERWIJDEREDE REGELde wiel as
VERWIJDEREDE REGELdecennia lang
VERWIJDEREDE REGELden ..
VERWIJDEREDE REGELder
VERWIJDEREDE REGELderde wereldland
VERWIJDEREDE REGELdes
VERWIJDEREDE REGELdesign
VERWIJDEREDE REGELdie gene
VERWIJDEREDE REGELdien verstande
VERWIJDEREDE REGELdriedubbel
VERWIJDEREDE REGELdubbel zo
VERWIJDEREDE REGELduur kost
VERWIJDEREDE REGELe-mail
VERWIJDEREDE REGELeen ieder
VERWIJDEREDE REGELeen zelfde
VERWIJDEREDE REGELeenheden zijn geen afkortingen
VERWIJDEREDE REGELeerste-kamerstuk
VERWIJDEREDE REGELeigengemaakt
VERWIJDEREDE REGELex-
VERWIJDEREDE REGELeyecatcher
VERWIJDEREDE REGELfeedback
VERWIJDEREDE REGELföhn
VERWIJDEREDE REGELgeen `
VERWIJDEREDE REGELgeen afkorting: Ad.
VERWIJDEREDE REGELgeen afkorting: ad, niet ad.
VERWIJDEREDE REGELgele - truidrager
VERWIJDEREDE REGELgele truidrager
VERWIJDEREDE REGELgelieve etc.
VERWIJDEREDE REGELgoal
VERWIJDEREDE REGELgoals
VERWIJDEREDE REGELgroter als
VERWIJDEREDE REGELhet deur raam
VERWIJDEREDE REGELhet i.p.v. de
VERWIJDEREDE REGELhigh tech
VERWIJDEREDE REGELhoofdletter in Golf van .. etc
VERWIJDEREDE REGELhovercraft
VERWIJDEREDE REGELhuize etc.
VERWIJDEREDE REGELimage
VERWIJDEREDE REGELin feite etc.
VERWIJDEREDE REGELin vrijheidstelling
VERWIJDEREDE REGELin zake
VERWIJDEREDE REGELintensive care
VERWIJDEREDE REGELkost duur
VERWIJDEREDE REGELkwijt zijn
VERWIJDEREDE REGELlande, beginne
VERWIJDEREDE REGELmaanden hoeven geen hoofdletter
VERWIJDEREDE REGELmagazine
VERWIJDEREDE REGELmake up
VERWIJDEREDE REGELmanagement
VERWIJDEREDE REGELmanager
VERWIJDEREDE REGELmatch
VERWIJDEREDE REGELmeeting
VERWIJDEREDE REGELmogelijke typefout in woordgroep, met 'en' aan eind
VERWIJDEREDE REGELmultiple choice
VERWIJDEREDE REGELname
VERWIJDEREDE REGELpallet of palet
VERWIJDEREDE REGELpassword
VERWIJDEREDE REGELpeil of pijl
VERWIJDEREDE REGELplaatse
VERWIJDEREDE REGELreporter
VERWIJDEREDE REGELrode-kruis
VERWIJDEREDE REGELroyalty
VERWIJDEREDE REGELroyalty's
VERWIJDEREDE REGELsale
VERWIJDEREDE REGELstatement
VERWIJDEREDE REGELsteil of stijl
VERWIJDEREDE REGELsteil of stijl
VERWIJDEREDE REGELstijl of steil
VERWIJDEREDE REGELstijl of steil
VERWIJDEREDE REGELstijl of steil
VERWIJDEREDE REGELsupport
VERWIJDEREDE REGELtalkshow
VERWIJDEREDE REGELtalkshows
VERWIJDEREDE REGELte voorschijn
VERWIJDEREDE REGELten besluite etc.
VERWIJDEREDE REGELten gehore etc.
VERWIJDEREDE REGELten laste
VERWIJDEREDE REGELteneinde
VERWIJDEREDE REGELter ..
VERWIJDEREDE REGELter zake van
VERWIJDEREDE REGELthans, danwel etc.
VERWIJDEREDE REGELtweede-kamer
VERWIJDEREDE REGELupdate
VERWIJDEREDE REGELupdaten
VERWIJDEREDE REGELvreemd getal v.w.b. decimaaltekens
VERWIJDEREDE REGELwebsite
VERWIJDEREDE REGELweekend
VERWIJDEREDE REGELzin begint met symbool
VERWIJDEREDE REGELà-la-cartediner
VERWIJDEREDE REGEL€ heeft koppelteken nodig