Następujące zmiany wprowadzono dla języka polskiego w wersji 2.7 programu LanguageTool (tylko reguły XML):
NOWA REGUŁABłędny zapis daty dziennej z liczbami rzymskimi i dywizami
znajduje błąd w:11-XI-1918
NOWA REGUŁAMyślnik zamiast dywizu w wyliczeniu
znajduje błąd w:To jest przykład pierwszo–, drugo- i trzeciorzędowy.
znajduje błąd w:To jest przykład pierwszo-, drugo– i trzeciorzędowy.
NOWA REGUŁANiespójny zapis daty
znajduje błąd w:Dziś jest wtorek, 27 sierpnia 2014.
znajduje błąd w:Dziś jest pt., 27 sierpnia 2014.
znajduje błąd w:Dziś jest niedziela 27 sierpnia 2014.
znajduje błąd w:Koncert odbędzie się w niedzielę 27 sierpnia 2014.
znajduje błąd w:Dziś jest wtorek, 27.08.2014.
znajduje błąd w:Dziś jest pt., 27.8.2014.
znajduje błąd w:Dziś jest niedziela, 27.10.2014.
znajduje błąd w:Dziś jest 27 sierpnia 2014, wtorek.
znajduje błąd w:Dziś jest 27 sierpnia 2014 (wtorek).
znajduje błąd w:Dziś jest 27 sierpnia 2014, pt.
znajduje błąd w:Urodził się 31 września.
znajduje błąd w:Urodził się 31 IX 1911.
znajduje błąd w:Urodził się 30 lutego.
znajduje błąd w:Dzień 29 lutego 1900.
znajduje błąd w:29 II 2001.
znajduje błąd w:29 lutego 2002.
znajduje błąd w:29 lutego 2003.
znajduje błąd w:29 lutego 2005.
znajduje błąd w:29 lutego 2006.
znajduje błąd w:29 II 2007.
znajduje błąd w:29 II 2009.
znajduje błąd w:29 lutego 2010.
znajduje błąd w:29 lutego 2011.
znajduje błąd w:29 lutego 2014.
znajduje błąd w:29 lutego 2018.
znajduje błąd w:29 lutego 2100.
NOWA REGUŁANiezgodność końcówek rodzaju zaimka i imiesłowu
znajduje błąd w:Nie jest ono wykorzystywana do pracy.
NOWA REGUŁAPrzecinek po przyimku
znajduje błąd w:Do, czego to prowadzi!
NOWA REGUŁAPółpauza w kodzie pocztowym
znajduje błąd w:00–950 Warszawa
NOWA REGUŁARok 20001 (2001)
znajduje błąd w:Wybory odbędą się 12 V 20015 r.
znajduje błąd w:Wybory odbędą się w maju 20015 r.
NOWA REGUŁAZbędne kropki po cyfrach arabskich oznaczających godziny
znajduje błąd w:Serwer pracował od godziny 4. do 6 nad ranem.
NOWA REGUŁAZbędny przecinek po „jednak”
znajduje błąd w:Jednak, miałem rację.
znajduje błąd w:Nie jest to jednak, jedyna dostępna strategia.
NOWA REGUŁAZbędny przecinek w wyrażeniu „w trakcie, którego”
znajduje błąd w:To wydarzenie, w trakcie, którego doszło do eskalacji napięcia.
NOWA REGUŁAŚrednik przed pytajnikiem
znajduje błąd w:Skąd ten pomysł;?
NOWA REGUŁA„dobra renoma” (renoma)
znajduje błąd w:Nadszarpnięta została dobra renoma saabów jako wozów w pełni niezawodnych i bezpiecznych.
NOWA REGUŁA„działało się to (działo się to)
znajduje błąd w:Działało się to wczoraj.
NOWA REGUŁA„jeśli jednaki” (jeśli jednak)
znajduje błąd w:Jeśli jednaki przegra z Adrią, jej rywalem w ćwierćfinale będzie Tricycles.
NOWA REGUŁA„kupki smakowe” (kubki smakowe)
znajduje błąd w:Coś wspaniałego dla moich kupek smakowych są w niebie.
znajduje błąd w:Moje kupki smakowe są w niebie.
NOWA REGUŁA„lezący u podstaw” (leżący u podstaw)
znajduje błąd w:Robił to w pozycji lezącej.
znajduje błąd w:Rekord życiowy w wyciskaniu sztangi leząc to 225 kg.
NOWA REGUŁA„mieć fach w ręce” (w ręku)
znajduje błąd w:On ma jakiś fach w ręce.
NOWA REGUŁA„na domyślą” (na domyślną)
znajduje błąd w:Dość wyraźnie przerzuca ci na domyślą angielską.
NOWA REGUŁA„najbardziej obcujący” (najbardziej obiecujący)
znajduje błąd w:To najbardziej obcujący pomysł.
NOWA REGUŁA„nie tyle… ale” (nie tyle…, ile)
znajduje błąd w:Cynizm uznajemy nie tyle za normalny, ale z pewnością powszechny.
NOWA REGUŁA„o przyjcie” (o przyjęcie, o przyjście)
znajduje błąd w:Proszę o przyjcie na studia.
NOWA REGUŁA„oddzielnie od” (oddzielenie od)
znajduje błąd w:Naszym zadaniem jest oddzielnie sygnału od szumu.
NOWA REGUŁA„pojęci” (pojęcie, pojęcia)
znajduje błąd w:Nie zdefiniowałeś pojęci prawdy.
NOWA REGUŁA„rób ta, co chce ta” (róbta, co chceta)
znajduje błąd w:Rób ta, co chce ta!
NOWA REGUŁA„spadać w dół” (spadać)
znajduje błąd w:Ceny spadały w dół.
NOWA REGUŁA„stryktura” (struktura)
znajduje błąd w:Reorganizacja stryktury Komendy Powiatowej Policji w Staszowie.
NOWA REGUŁA„w zależność od” (w zależności od)
znajduje błąd w:W zależność od potrzeb dostosuj ustawienia.
NOWA REGUŁA„zgodnie opisem” (zgodnie z opisem)
znajduje błąd w:Wykonaj kopertę zgodnie opisem na pudełku.
NOWA REGUŁA„zła renoma” (zła sława)
znajduje błąd w:On cieszy się złą renomą.
NOWA REGUŁA„ścisłe określone” (ściśle określone)
znajduje błąd w:Sposoby wykonywania są ścisłe określone.
NOWA REGUŁA„żeż” (że)
znajduje błąd w:Powiedział mi, żeż to nieprawda.
ULEPSZONA REGUŁABłędna odmiana miesiąca w datach, np. 1 styczeń 2010 (1 stycznia)
znajduje błąd w:Pierwszy styczeń 2000
nie znajduje błędu w:Pierwszy stycznia 1999
ULEPSZONA REGUŁA„naważyć piwa” (nawarzyć piwa)
znajduje błąd w:Wczoraj ważyłem piwo.
znajduje błąd w:Uwielbiam ważenie piwa.
nie znajduje błędu w:Uwielbiam warzenie piwa.
ULEPSZONA REGUŁA„w odróżnieniu do” (w odróżnieniu od)
znajduje błąd w:Ponadto czarownicy, w odróżnieniu, do czartów są zdecydowanie liczniejsi.
ULEPSZONA REGUŁA„w okół” (wokół)
znajduje błąd w:am jest cywilizacja, prawo i demokracja, a w około jest reżim.
nie znajduje błędu w:Alergiczne podłoże tych reakcji udaje się wykazać w około 50% przypadków.
ULEPSZONA REGUŁA„wieża Eiffela” (wieża Eiffla)
znajduje błąd w:W związku z remontem części wind na Wieży Eiffla bilety dostępne są na zapytanie.
ULEPSZONA REGUŁA„z powody” (z powodu) itp.
nie znajduje błędu w:Każdy wszechświat, na tyle prosty, by dało się go zrozumieć…
ULEPSZONA REGUŁA„zdaję się” (zdaje się)
nie znajduje błędu w:Zdaję się na ciebie.