Οι ακόλουθες αλλαγές έχουν γίνει για τα ελληνικά στην έκδοση 2.8 του LanguageTool (μόνο κανόνες σε μορφή xml):