O LanguageTool é un programa libre e de código aberto para verificación gramatical en Portugués, Inglés, Francés, Alemán, Polaco, entre outros 20 idiomas.

Sie nutzen LanguageTool im Unternehmen?
Kontaktieren Sie uns für Informationen über unser MS-Word-Add-on und erweiterte Fehlererkennung!

Encontra moitos problemas de gramática e estilo, alén de revisar a ortografía eficientemente.

 

Descargar Comparar versións  ·  Máis integracións

Para o Firefox
Extra para o Navegador Web
Para o Chrome
Extra para o Navegador Web
Para o Google Docs
Complemento
Para o LibreOffice
v4.0, 91 MB, Java 8+
Executable independente
v4.0, 132 MB, Java 8+

Se tiver problemas, por favor, vexa a lista de solucións. Tamén pode trasladar versións anteriores ou builds diarios.

LibreOffice

Screenshot do LanguageTool

Outras versións

Os builds diarios experimentais, co estado máis recente de desenvolvemento, están dispoñíbeis en SNAPSHOTS (lista de novidades).

As versións antigas continúan dispoñíbeis no diretório de transferencias .

Licenza e Código-Fonte

O LanguageTool está dispoñíbel gratuitamente so a licenza LGPL. Para informacións sobre as licenzas dos compoñentes consulte o README.txt.

O código-fonte está dispoñíbel en GitHub .

License & Source Code

LanguageTool is freely available under the LGPL 2.1 or later.
The source is available on github.

Get announcements via email