LanguageTool to wolnodostępne narzędzie korektorskie, które oprócz języka polskiego obsługuje jeszcze 25 innych.

 

Pobierz compare editions  ·  more integrations

For Firefox
Browser Add-on
For Chrome
Browser Add-on
For Google Docs
Add-on
LanguageTool dla LibreOffice / OpenOffice
v4.0, 91 MB, Wymaga środowiska Java w wersji co najmniej 8
LanguageTool — pakiet samodzielny
v4.0, 132 MB, Wymaga środowiska Java w wersji co najmniej 8

W razie kłopotów z instalacją lub uruchomieniem warto zajrzeć na listę typowych problemów (w języku angielskim). Pobierz starsze wersje lub codzienne kompilacje próbne.

LanguageTool to wolnodostępne narzędzie korektorskie, które oprócz języka polskiego obsługuje jeszcze 25 innych języków.

Instalacja w pakiecie LibreOffice/OpenOffice.orginne możliwości zastosowania (opis w języku angielskim)

Możliwości programu

LanguageTool wykrywa ponad 1000 błędów w polskich tekstach. Może więc służyć do korekty językowej — stylistycznej, gramatycznej, ortograficznej czy typograficznej — tekstów w języku polskim, ale także w 25 innych językach. Może znacznie ułatwić życie korektorom i redaktorom, gdyż ujawnia literówki kontekstowe, które są niewidoczne dla standardowych korektorów pisowni. A co najlepsze — narzędzie jest wolnodostępne dla każdego!

Poprawki sugerowane przez program LanguageTool nie ograniczają się do typowych funkcji korektora gramatycznego, gdyż obejmują także nadużywane wyrazy (np. „mapa drogowa” w sensie „harmonogram”), interpunkcję (to jedyne narzędzie, które wykrywa brak przecinka w zdaniach złożonych, np. brak zakończenia przecinkiem zdania zaczynającego się od „który”), a także ogromnie wiele literówek.

Program jest cały czas poprawiany i rozwija się dynamicznie. Tu znajduje się lista aktualnie stosowanych reguł.

(Po przesunięciu kursora myszy nad błędem wyświetli się odpowiedni opis). Screenshot

Poza tym w tekstach obcojęzycznych LanguageTool wykrywa fałszywych przyjaciół tłumacza.

Użycie korektora LanguageTool w pakiecie LibreOffice/OpenOffice.org

LanguageTool to tak zwane rozszerzenie wolnodostępnego pakietu biurowego LibreOffice i OpenOffice.org. Aby używać korektora LanguageTool w pakiecie, wykonaj następujące czynności:
  1. Jeśli na komputerze nie jest zainstalowana Java, pobierz ją tutaj bezpłatnie i zainstaluj. Użytkownicy systemu Ubuntu muszą zainstalować pakiet libreoffice-java-common.
  2. Pobierz aktualną wersję korektora LanguageTool. (Przycisk pobierania znajduje się wyżej na tej stronie).
  3. Otwórz pakiet LibreOffice lub OpenOffice.org i w menu Narzędzia wybierz polecenie Menedżer rozszerzeń.
  4. Kliknij przycisk Dodaj, w drugim kroku wybierz pobrany z tej strony plik i kliknij przycisk Otwórz. Wykonaj polecenia kreatora instalacji.
  5. Uruchom ponownie pakiet LibreOffice lub OpenOffice.org (należy wyłączyć funkcję szybkiego uruchamiania).
Po włączeniu funkcji automatycznego sprawdzania pisowni problemy znalezione przez korektor LanguageTool zostaną oznaczone niebieskim podkreśleniem. Ustawienia korektora LanguageTool można zmienić w menu Dodatki → LanguageTool → Konfiguracja.

Kontakt

Na pytania odpowiadamy na forum, gdzie można także pisać po polsku. Można tam też proponować nowe reguły lub zgłaszać fałszywe alarmy generowane w trakcie korekty przez LanguageTool. Informacje na temat rozwoju projektu podajemy też na polskim blogu Morfologik.

License & Source Code

LanguageTool is freely available under the LGPL 2.1 or later.
The source is available on github.

Get announcements via email